Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio (9-17 val.) prasideda sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas!!!

 

jau KVK

Sveikiname įstojusius į Klaipėdos valstybinę kolegiją!

 

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas Kolegijoje vyksta liepos 28-31 dienomis nuo 9 iki 17 val.

Bijūnų g.10 LT-91223, Klaipėda

bijūnų g. 10

Važiuoti 8, 10, 6 miesto autobusais iki „Bijūnų“ stotelės.

Informacija teikiama tel. 8 630 07738
El. pašas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Būtini veiksmai:

1.Visi asmenys įstoję į Kolegiją ir pasirašantys studijų sutartis, moka 120 litų registracijos įmoką*.

2.Registracijos įmokos kvitas ir jo kopija turi būti pateikiami dokumentų priėmimo tarnybai prieš pasirašant sutartį. Registracijos įmoka negrąžinama.

*REGISTRACIJOS ĮMOKOS REKVIZITAI:

SĄSKAITOS REKVIZITAI: KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA,

KODAS - 111968056,

ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA BANKE - LT477300010074179087,

BANKAS AB SWEDBANK (BANKO KODAS - 73000)

ĮMOKA – 120 litų.

3.Stojančiojo įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą, privalo turėti raštišką notaro patvirtintą įgaliojimą.

4.Kolegijos priėmimo tarnybai būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų dokumentų kopijos (jas patvirtina kolegijos priėmimo tarnybos narys) arba notaro patvirtinti jų nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu.

5.Stojantysis pateikia šiuos dokumentus:

Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas

Pasas arba asmens tapatybės kortelė

Įmokėtos registracijos įmokos kvitas*

1 fotonuotrauka (3×4 cm)

PAPILDOMI DOKUMENTAI (JEIGU REIKIA)

(ORIGINALAI ARBA NOTARO PATVIRTINTOS KOPIJOS)

Suaugusiųjų mokymo centro pažyma apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti)

Prašymas skirti bendrabutį ( jeigu reikia )

Pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus

Diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla)

Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai, patvirtinantys ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą

Visi kiti papildomi išsilavinimą liudijantys dokumentai

Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde

Tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams- tai įrodančius dokumentus (pagal galiojantį sąrašą) http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2014#438

Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų dokumentus (pagal galiojantį sąrašą) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=467789&p_tr2=2

Studentų priėmimo į KLAIPĖDOS VALSTYBINĘ KOLEGIJĄ 2014 METAIS TVARKA

 

Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų priėmimo 2014 m. taisyklės ČIA.

 
Daugiau apie KVK studijų programas galite paskaityti čia: http://www.kvk.lt/index.php/lt/studijuprogramosmain

Informacija: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai   863007738

Pagalba stojantiesiems! Demonstracinė versija pildant prašymą per LAMABPO ČIA.

 
KVK studijų programų kaina, forma ir trukmė

 

STUDIJŲ PROGRAMA

 

Nuolatinių studijų (NL) trukmė

 

Ištęstinių studijų (I) trukmė

NUOLATINIŲ STUDIJŲ KAINA LT METAMS

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ KAINA LT METAMS

Informatika

3

4

4695

3130

Elektros ir automatikos inžinerija

3

4

 

4695

 

3130

Statyba

3

4

4695

3130

Automobilių techninis eksploatavimas &

3

4

4695

3130

Transporto logistikos technologijos &

3

4

4695

3130

Mechanikos inžinerija

3

4

4695

3130

Geodezija

3

-

4695

-

Maisto technologijos &

3

4

4695

3130

Buhalterinė apskaita

3

4

3238

2159

Finansai

3

4

3238

2159

Logistikos vadyba

3

4

3238

2159

Sporto ir pramogų vadyba

3

-

3238

-

Verslo vadyba

3

-

3238

-

Įstaigų ir įmonių administravimas

3

4

3238

2159

Turizmo administravimas

3

-

3238

-

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ***

3

-

5889

-

Sveikatingumo paslaugų vadyba !!!

3

-

3238

-

Socialinis darbas

 

3

-

3879

-

Burnos higiena

3

-

4695

-

Odontologinė priežiūra

3

-

4695

-

Bendrosios praktikos slauga

3,5

-

4695

-

Grožio terapija

3

-

4695

-

Kineziterapija

3

-

4695

-

Dietetika !!!

3

-

4695

-

 

!!! Naujos studijų programos.
& Galimybė papildomai rinktis gretutinę studijų kryptį – vadybą. Studijų trukmė: nuolatinių studijų – 3,5 m., ištęstinių – 4,5 m. Gretutinės studijos vykdomos vadovaujantis Klaipėdos valstybinės kolegijos gretutinių studijų organizavimo tvarkos aprašu, kurį galite rasti ČIA.
***Stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedama 0,5 arba 1 balas (0 įvertinimą gavęs stojantysis gali dalyvauti konkurse į paminėtas studijų programas). Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Motyvacijos testo laikymo datos ir vieta patvirtinama pateikus prašymą studijuoti per www.lamabpo.lt

 

Jungtinė studijų programa (NAUJA)

Jungtinė studijų programa, sukurta ir įgyvendinama kartu su užsienio partneriais visapusiškai suderinus studijų turinį ir vykdymo sąlygas. Studentui, sėkmingai baigus studijas, išduodamas jungtinės studijų programos profesinio bakalauro diplomas.

Studijos vykdomos valstybine kalba, išskyrus nustatytos apimties studijų laikotarpį partnerinėje užsienio aukštojoje mokykloje – anglų kalba

                

JUNGTINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS PAVADINIMAS

MOKYMOSI FORMA IR TRUKMĖ (METAIS)

SUTEIKIAMA KVALIFIKACIJA

PARTNERINĖ UŽSIENIO AUKŠTOJI MOKYKLA

 

Sveikatingumo paslaugų vadyba

 

 

Nuolatinė

3 metai

 

Jungtinis turizmo ir poilsio profesinio bakalauro laipsnis

 

ISMA Informacinių sistemų vadybos aukštoji mokykla (ISMA Informacijas sistemu menedžmenta augstskola), Latvija

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 
© 2009 KVK. Visos teisės saugomos
Administracija - Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda, tel. 489 132, faks. 314 575, el. paštas office@kvk.lt