Apie KVK

Apie KVK

Renginių kalendorius

16.00 Val.

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) yra trečia pagal dydį kolegija Lietuvoje, turinti stiprią ir profesionalią akademinę bendruomenę. Pagrindinis Kolegijos tikslas yra užtikrinti aukštos kokybės akademines mokymo ir mokslinių tyrimų galimybes. Didžiausias Kolegijos dėmesys skiriamas studijų programų profesionalumui ir praktinei veiklai. Kolegijos absolventai įgyja profesinio bakalauro laipsnį. Studijos yra orientuotos į praktiką, kad absolventai galėtų sėkmingai taikyti žinias realioje darbo aplinkoje.

KVK daug investuoja į mokymo kokybę, todėl Kolegijoje įrengtos vienos moderniausių laboratorijų (automobilių eksploatacijos, odontologinės priežiūros, kompiuterinių aplikacijų). Nuolat atnaujinamas bibliotekos archyvas.

Kolegija bendradarbiauja su daugeliu švietimo įstaigų ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose užsienio šalyse. KVK 2014 metais oficialiai suteikta Diplomo priedėlio etiketė (angl. Diploma Supplement Label – DS Label) ir Erasmus Chartija aukštajam mokslui 2014-2020 (angl. Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020). Kolegija aktyviai dalyvauja įvairiose Erasmus+ veiklose, vykdo Nordplus, EEA grants ir Interreg Pietų Baltijos programų projektus.

Kolegija susideda iš trijų fakultetų – Socialinių mokslų fakulteto, Technologijų fakulteto ir Sveikatos mokslų fakulteto. Taip pat nuo 2016 m veikia naujas padalinys Rietave - KVK Rietavo studijų centras. Kolegijoje atliekama įvairi mokslinė tiriamoji veikla, kartu vykdomi įvairūs projektai, mokymai ir konsultacijos. Užsakomieji moksliniai tyrimai vykdomi technologijų, biomedicinos, meno, fizinių, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. 2016/2017 studijų metais KVK studijuoja 3156 studentai. Siekti žinių jiems padeda maždaug 300 dėstytojų.

 1. Socialinių mokslų fakultetas kuruoja socialinių mokslų sritis ir siūlo šias studijų programas:
  • Buhalterinė apskaita;
  • Finansai;
  • Logistikos vadyba;
  • Verslo vadyba;
  • Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika;
  • Turizmo administravimas;
  • Sveikatingumo paslaugų vadyba;
  • Įstaigų ir įmonių administravimas,
  • Skaitmeninės rinkodaros komunikacija - NAUJA studijų programa 2017 m.
 2. Technologijų fakultete realizuojamos fizinių ir technologinių mokslų sritys. Fakulteto siūlomos studijų programos:
  • Automobilių transporto inžinerija;
  • Transporto logistikos technologijos;
  • Statyba;
  • Elektros ir automatikos inžinerija;
  • Informatika;
  • Mechanikos inžinerija;
  • Maisto technologijos;
  • Geodezija;
  • Informatikos inžinerija.
 3. Sveikatos mokslų fakultete įgyvendinamos biomedicinos ir socialinių mokslų sritys. Fakultete siūlomos studijų programos:
  • Bendrosios praktikos slauga;
  • Burnos higiena;
  • Kineziterapija;
  • Grožio terapija;
  • Odontologinė priežiūra;
  • Socialinis darbas;
  • Dietetika.
 4. KVK Rietavo studijų centre įgyvendinamos biomedicinos ir socialinių mokslų sritys. Centre siūlomos studijų programos:
  • Agroverslų technologijos;
  • Dekoratyvioji želdininkystė.

KVK veikia Mokymo ir paslaugų centras, kuris organizuoja ir teikia modernias pirminio ir tęstinio mokymosi paslaugas, sudaro mokymosi visą gyvenimą sąlygas asmenims, siekiantiems persikvalifikuoti, tobulinti kvalifikaciją, tenkinti savišvietos poreikius.

Kolegijoje įkurtos keturios verslo praktinio mokymo firmos (VPMF): "Kopija", "StudAuto", "Florameta" ir "Pamarys". VPMF imituojama verslo įmonių veikla, realūs įmonėse vykstantys procesai. Visose VPMF yra keturi tipiniai skyriai: personalo, pirkimo, pardavimo ir rinkodaros, finansų ir apskaitos. Viskas tvarkoma kaip ir realioje įmonėje: taikomi ir apskaičiuojami mokesčiai, pasirašomos sutartys, tvarkomi finansiniai dokumentai, įvertinami valiutų kursai ir jų svyravimai, laikomasi LR teisės aktų reikalavimų ir pan.

KVK bendruomenės jaunatviškumą ir studijų atitikimą studentų lūkesčiams užtikrina Kolegijoje veikianti Studentų atstovybė (KVK SA). Tai ne pelno siekianti organizacija, kuri turi juridinio asmens statusą, savo valdymo organus ir atskirą banko sąskaitą. KVK SA atstovauja studentus, padeda spręsti jų problemas ir studentams iškylančius klausimus, dalyvauja bendruomenės susirinkimuose, palaiko ryšius su kitomis studentų savivaldomis. KVK SA yra Lietuvos studentų sąjungos (LSS) narys.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.