X

Sveiki, su Jumis sveikinasi nauja svetainės versija, norėdami pasiekti senąją svetainės versiją spauskite šią nuorodą: www.kvk.lt/_old

Mokslo žurnalai

Renginių kalendorius

KVK šiuo metu leidžia du mokslo žurnalus, kurie referuojami tarptautinėse duomenų bazėse.

„Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika” „Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika”
“Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction”
http://www.degruyter.com/view/j/arhss.2015.12.issue-1/issue-files/arhss.2015.12.issue-1.xml
ISSN 1822-3338 online
„Miestų želdynų formavimas” Mokslo darbai „Miestų želdynų formavimas”
Scientific Articles “Formation of Urban Green Areas”
http://krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html
ISSN 1822-9778 print
ISSN 2029-4549 online

Kolegijoje leidžiami ir konferencijų mokslinių straipsnių rinkiniai.

DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS I

International Conference Abstract book

“Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation“

ISBN 978-9955-893-18-9

Tarptautinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys 

„STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS I”
International Conference proceedings
“STUDIES – BUSINESS – SOCIETY: PRESENT AND FUTURE INSIGHTS I”
http://
ISBN 978-609-454-229-9 print
ISBN 978-609-454-228-2

SITUACIJA IR VISUOMENĖS LŪKESČIAI Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys
„IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS: SITUACIJA IR VISUOMENĖS LŪKESČIAI”, 2015.
ISBN 978-609-454-194-0

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.