Naudinga informacija

Naudinga informacija

Renginių kalendorius

16.00 Val.

Norėdami pasirinkti tinkamą leidinį straipsniams publikuoti, įvertinkite leidėjo ir žurnalo patikimumą bei pripažinimą tarptautinėje erdvėje: 

  • Patikrinkite kurioje citavimų (Web of Science ir/arba Scopus) duomenų bazėje indeksuojamas žurnalas.
  • Patikrinkite, ar yra skaičiuojami žurnalų cituojamumo rodikliai.
  • Peržiūrėkite Web of Science ir Scopus duomenų bazėse indeksuojamus žurnalus:  
Web of Science (Thomson Reuters) – bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. 
Indeksuojami tik aukštus mokslo vertinimo kriterijus atitinkantys žurnalai. 

Web of Science duomenų bazės paieškos vadovas (lietuvių kalba).

Scopus – Elsevier leidėjų bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė, kuri apima socialinių, humanitarinių mokslų, technologijų, medicinos ir kt. sritis. 
 

Web of Science Laisvai prieinamų mokslo žurnalų, įtrauktų į Web of Science duomenų bazę, sąrašai.
Paiešką galima atlikti pagal žurnalo pavadinimą, ISSN, galima peržiūrėti konkrečiai mokslo krypčiai priklausančių žurnalų sąrašą: 

Web of Science žurnalų citavimo rodikliai pateikiami Journal Citation Reports duomenų bazėje ir parodo, kiek kartų žurnalo, išleisto per praėjusius dvejus metus, straipsniai buvo cituoti einamaisiais metais. 

ScopusLietuvos akademinės institucijos šios duomenų bazės duomenų bazė neprenumeruoja, bet yra galimybė nemokamai naudotis laisvai prieinamais įrankiais:

  • Scopus duomenų bazėje indeksuoti žurnalai bei jų indeksai (SNIP, SJR, IPP)*, knygos. Prašome atkreipti dėmesį ar žurnalas pažymėtas Active.  Informacija atnaujinta 2015 m. lapkričio 02 d.
  • Scopus preview autorių paieška. Atlikus paiešką pagal autoriaus pavardę, bus pateiktas autoriaus straipsnių sąrašas bei cituojamumas.
  • Scopus Journal Analyzer.
  • SCImago Journal & Country Rank - nemokamas mokslo rezultatų vertinimo įrankis, skirtas žurnalų bei šalių reitingavimui. Naudojami Scopus duomenų bazės citavimo duomenis.

*Scopus citavimo rodikliai SJR ir SNIP: SJR (SCImago Journal Rank) – rodiklis, kuris matuoja analizuojamo šaltinio mokslinį prestižą (įvertina ne tik citavimų skaičių, bet ir kokie žurnalai cituoja). Pradedamas skaičiuoti antraisiais metais nuo žurnalo įtraukimo į Scopus, atnaujinamas 2 kartus per metus. SNIP (Source Normalized Impact per Paper) rodiklis, kuris įvertina konteksto (mokslo krypties) įtaką ir leidžia lyginti skirtingų mokslo krypčių šaltinius.

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

KVK Technologijų fakultetas,
Bijūnų g. 10, 301 kab.
Tel. 8 659 67 274,
El. p. pdb@kvk.lt

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.