Priėmimo ir apgyvendinimo tvarka

Priėmimo ir apgyvendinimo tvarka

Renginių kalendorius

 Skelbiami sąrašai dėl vietų bendrabučiuose  Studentas, prieš atvykstant apsigyventi ir pasirašyti gyvenamosios vietos bendrabutyje sutartį, privalo sumokėti dviejų mėnesių (110 €) apgyvendinimo bendrabutyje įmokos dydžio išankstinį mokestį ir pateikti bendrabučių valdytojui tai įrodantį dokumentą. Vieno mėnesio įmoka (55 €) bus užskaityta už rugsėjo mėn., likusi suma (55€) lieka kaip depozitas iki kol studentas gyvens bendrabutyje.Kartu su mokėjimo už bendrabutį kvitu, studentas pateikia 2 fotonuotraukas 3x4 cm. Apgyvendinimo mokestis už einamąjį mėnesį mokamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 d. Studentui neapsigyvenus bendrabutyje per 14 dienų nuo mokslo metų pradžios, vieta bendrabutyje neišsaugoma ir išankstinis mokestis negrąžinamas.

 Studentų apgyvendinimas prasidės nuo 2016-08-30.

Priėmimo laikas 2016 m. rugpjūčio 30-31 d. nuo 9.00 iki 16.00 val. Pateikiami sąrašai kurią dieną ir į kurį bendrabutį turi atvykti studentai. Sveikatos mokslų fakultetas Socialinių mokslų fakultetas Technologijų fakultetas

Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės

Atmintinė norintiems gyventi bendrabutyje

Prašymas dėl bendrabučio suteikimo

Ilgalaikio apgyvendinimo bendrabutyje sutartis

Trumpalaikio apgyvendinimo bendrabutyje sutartis

 Daugiau informacijos: d.drungilaite@kvk.lt

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.