Priėmimo ir apgyvendinimo tvarka

Priėmimo ir apgyvendinimo tvarka

Renginių kalendorius

16.00 Val.

 Skelbiami sąrašai dėl vietų bendrabučiuose  Studentas, prieš atvykstant apsigyventi ir pasirašyti gyvenamosios vietos bendrabutyje sutartį, privalo sumokėti dviejų mėnesių (110 €) apgyvendinimo bendrabutyje įmokos dydžio išankstinį mokestį ir pateikti bendrabučių valdytojui tai įrodantį dokumentą. Vieno mėnesio įmoka (55 €) bus užskaityta už rugsėjo mėn., likusi suma (55€) lieka kaip depozitas iki kol studentas gyvens bendrabutyje.Kartu su mokėjimo už bendrabutį kvitu, studentas pateikia 2 fotonuotraukas 3x4 cm. Apgyvendinimo mokestis už einamąjį mėnesį mokamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 d. Studentui neapsigyvenus bendrabutyje per 14 dienų nuo mokslo metų pradžios, vieta bendrabutyje neišsaugoma ir išankstinis mokestis negrąžinamas.

2017 rugpjūčio 22 d. skelbsime sąrašus, kam  paskirti bendrabučiai.

Studentų apgyvendinimas prasidės nuo 2017-08-30.

Priėmimo laikas 2017 m. rugpjūčio 30-31 d. nuo 9.00 iki 16.00 val.

Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės

Atmintinė norintiems gyventi bendrabutyje

Prašymas dėl bendrabučio suteikimo

Ilgalaikio apgyvendinimo bendrabutyje sutartis

Trumpalaikio apgyvendinimo bendrabutyje sutartis

 

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.