Publikacijos ir jų registravimo tvarka

Publikacijos ir jų registravimo tvarka

Renginių kalendorius

16.00 Val.

Atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami pripažintuose šalies ir užsienio, mokslinės informacijos instituto (ISI) recenzuojamose periodiniuose leidiniuose bei mokslo žurnaluose įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes.

Mokslinių publikacijų dinamika pagal mokslo kryptis 2014-2016 m. 

Mokslinių publikacijų dinamika pagal publikacijos rūšį 2014-2016 m. 

Pavadinimas 2013 2014 2015
Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings 2 2 -
Tezės ISI Master Journal List - - 2
Straipsnis konferencijos medžiagoje LMT patvirtintose DB 7 - 4
Straipsnis konferencijos medžiagoje, išleistoje pripažintoje leidykloje ir/ar kitose patvirtintose DB - - 1
Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje 2 - -
Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje 10 6 1
Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje 6 2 15
Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje - 7 -
Straipsnis ISI Web of Science - 1 4
Straipsnis ISI Master Journal List - - 1
Straipsnis LMT patvirtintose DB 29 20 18
Straipsnis kitose DB - 1 3
Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose 6 5 1
Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje 2 - 1
Recenzuotos išplėstinės tezės (extended abstracts) - - 1
Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose 3 2 2
Konferencijų tezės nerecenzuojamose leidiniuose - 1 -
Iš viso publikacijų 69 47 52

KVK darbuotojų publikacijų registravimo tvarka

Publikacija registruojama bibliotekoje (TF). Ją privalo pateikti publikacijos autorius arba įgaliotas asmuo nedelsiant po jos publikavimo.

Darbuotojai, registruojantys savo publikacijas, turi pateikti užpildytą publikacijos registravimo formą. Publikacijų registravimo formose turi būti pateikti duomenys apie:

 • publikacijos autorių;
 • bendraautorius;

 • publikaciją referuojančias DB (jei jos žinomos); 

 •  reikšminius žodžius (raktažodžius) lietuvių ir anglų kalbomis (jei jų nėra prie publikacijos)

 • nurodoma mokslo kryptis – žr. Mokslo sričių ir krypčių klasifikatorių;

 • nurodoma publikacijos rūšis – žr. Publikacijų rūšių klasifikatorių.

  Darbuotojai turi pateikti ir publikacijų kopijas:
 •  jeigu knyga - antraštinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio, metrikos, santraukų ir literatūros sąrašo kopijas;

 •  jeigu knygos dalis - leidinio, kuriame išspausdinta knygos dalis, antraštinio  lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio, metrikos bei knygos dalies pirmo ir paskutinio puslapių kopijas (su literatūros sąrašu ir santraukomis);

 • jeigu straipsnis (konferencijos medžiaga) - leidinio, kuriame išspausdintas straipsnis (pranešimas), antraštinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio ir metrikos bei straipsnio kopiją.

  Mokslines publikacijas prašytume registruoti nuolat (per visus metus), nelaukiant metų pabaigos, kad būtų sudaryta kokybiška Kolegijos mokslininkų publikacijų duomenų bazė bei atlikta tiksli publikacijų apskaita.

  Biblioteka informaciją apie užregistruotas publikacijas pateikia  ALEPH duomenų bazėje.

  Išsamesnės informacijos teiraukitės: KVK Technologijų fakultetas, Bijūnų g. 10, 301 kab., tel. 8 630 07 742, el. p. pdb@kvk.lt

Partneriai
ir draugai

Išlįsk į šviesą 2017 Plačiau
Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.