Kviečiame į į respublikinę mokslinę-praktinę studentų konferenciją „VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, BIOMEDICINA: INOVACIJŲ ĮŽVALGOS 2017"

Kviečiame į į respublikinę mokslinę-praktinę studentų konferenciją „VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, BIOMEDICINA: INOVACIJŲ ĮŽVALGOS 2017"

Renginių kalendorius

16.00 Val.

K V I E T I M A S

į respublikinę mokslinę-praktinę studentų konferenciją

2017 m. gegužės 25 d.

 VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, BIOMEDICINA: INOVACIJŲ ĮŽVALGOS 2017

Konferencijos tikslas

Skatinti mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą aukštosiose mokyklose, pristatyti naujausius studentų atliktus mokslinius taikomuosius tyrimus biomedicinos, technologijų, socialinių mokslų srityse, plėtoti jaunųjų tyrėjų mokslinę saviraišką.

Konferencijoje galima dalyvauti ir virtualiai.

Mokslinių pranešimų kryptys                                                       Konferencijos dienotvarkė

- verslo organizacijų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo plėtra;    930 – 1000        Dalyvių registracija

- naujovių ir mokslo taikomųjų tyrimų įtaka studijų kokybei:             1000 – 1100       Plenarinis posėdis

- geroji patirtis, projektinio darbo informacijos sklaida;                     1100 – 1130       Kavos pertrauka

- šalies ar regionų vadybos ir ekonomikos plėtros aktualijos;            1130 – 1400       Studentų pranešimai

- biomedicinos mokslų inovacijos ir jų taikymas;                              1400 – 1415       Kavos pertrauka

- naujovės technologijų srityje ir jų taikymas;                                  1415 – 1445       Konferencijos rezultatų apibendrinimas

- informacinių technologijų naujovės ir jų taikymas.                                                                                                                           

Svarbiausios datos

Registracija ČIA iki 2017 m. balandžio 3 d. 

2017 m. gegužės 25 d. konferencija. Konferencija vyks Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų fakultete, adresas: Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda.

Informacija teikiama: el. paštas kvkkonferencija2017@gmail.com

 Straipsnių publikavimas

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami konferencijos elektroniniame leidinyje.

Kvietimas 

Reikalavimai straipsniams

Straipsnių šablonas

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.