Tiesioginis KVK priėmimas

Tiesioginis KVK priėmimas

Renginių kalendorius

16.00 Val.

Atskirasis priėmimas

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje nuo gegužės 2 d. iki rugpjūčio 31 d. prasideda atskiras priėmimas.  Šiuo būdu gali stoti asmenys, turintys brandos atestatą ir nemažesnį kaip 1,6 konkursinį balą. Atskiro priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas. Asmenys, pasirašę valstybės nefinansuojamų studijų sutartis atskiro priėmimo metu, gali dalyvauti ir bendrojo priėmimo konkurse dėl valstybės finansuojamų vietų. Gavus palankesnį kvietimą, ankstesnė studijų sutartis nutraukiama, pasirašoma nauja studijų sutartis.

Priėmimo į Kolegiją faktas įtvirtinamas pasirašant studijų sutartį tarp Kolegijos ir įstojusiojo. Vienas pasirašytos sutarties egzempliorius priėmimo metu atitenka įstojusiam.

Visi asmenys įstoję į Kolegiją ir pasirašantys studijų sutartis, moka 40 Eurų registracijos įmoką. Kolegijos priėmimo tarnybai būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų dokumentų kopijos (jas patvirtina įgaliotas kolegijos priėmimo tarnybos narys) arba notaro patvirtinti jų nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu. Stojančiojo įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą, privalo turėti raštišką notaro  patvirtintą įgaliojimą, ir stojančiojo dokumentų originalus (arba notaro patvirtintas kopijas).

Studijų programos ir studijų programų kainos

2017 m. atskiras priėmimas vykdomas į šias studijų programas

Atskiro priėmimo metu pateikti šiuos dokumentus:

Vyksta priėmimas į aukštesnius kursus arba individualias studijas.

Į aukštesnįjį kursą gali būti priimti asmenys, studijavę aukštosiose mokyklose, Kolegijos kituose fakultetuose arba pageidaujantys tęsti nebaigtas studijas. Dėl priėmimo į aukštesnįjį kursą, teirautis fakultetuose.

Individualių studijų studentai į Kolegiją priimami pagal Kolegijos individualių studijų tvarką.  

Partneriai
ir draugai

KVK studentų ir dėstytojų boulingo turnyras Plačiau
Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.