Accounting

Accounting

  • Studijų krypčių grupė:
  • About program: ( AIKOS )

Pedagogy of Primary Education

Studies area:

Fakultetas: business faculty

Studijų forma:

Tourism Business

Studies area:

Fakultetas: business faculty

Studijų forma:

Wellnes and Beauty Business

Studies area:

Fakultetas: business faculty

Studijų forma:

Administration of Institutions and Companies

Studies area:

Fakultetas: business faculty

Studijų forma:

Partners
and friends