Finance

Finance

  • Studijų krypčių grupė:
  • About program: ( AIKOS )

Accounting

Studies area:

Fakultetas: business faculty

Studijų forma:

Tourism Business

Studies area:

Fakultetas: business faculty

Studijų forma:

Logistics Management

Studies area:

Fakultetas: business faculty

Studijų forma:

Digital Marketing Communication

Studies area:

Fakultetas: business faculty

Studijų forma:

Partners
and friends