2014 Kolegijos tarybos nutarimai

2014 Kolegijos tarybos nutarimai

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

2014 Kolegijos tarybos nutarimai

2014 m. spalio 28 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos vidaus tvarkos taisykles su protokole nurodytais pataisymais.
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos nepedagoginio personalo darbo apmokėjimo tvarką su protokole nurodytu pataisymu.
 3. Pakeisti Klaipėdos valstybinės kolegijos tarybos darbo reglamento 23 punktą ir jį išdėstyti: „Priimti Tarybos nutarimai skelbiami viešai kolegijos internetiniame puslapyje, vidaus informacinėje sistemoje ir yra privalomi visiems Kolegijos darbuotojams, studentams bei klausytojams“.


2014 m. birželio 18 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriumi išrinkti Gražiną Markvaldienę.
 2. Balsavimo biuletenius ir kandidatų pateiktą medžiagą su registracijos žurnalu, palikti saugojimui prie protokolo.


2014 m. birželio 4 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos struktūrą.
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2014-2016 metų strateginį veiklos planą.


2014 m. balandžio 23 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Patvirtinti Viešojo konkurso Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą atsižvelgiant į pakeitimus ir siūlymus.
 2. Skelbimą apie direktoriaus rinkimus patalpinti ne vėliau kaip 2014-05-02 (2014-04-28, 2014-04-29), numatant dokumentų pateikimo terminą iki 2014-06-03; 17 val. Skelbimas turi būtų patalpintas Kolegijos internetiniame puslapyje bei spaudoje (bet kuriame dienraštyje).


2014 m. balandžio 9 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos metinės veiklos ataskaitą už 2013 m.
 2. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos metinės 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatą.
 3. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagoginio personalo darbo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo tvarką.
 4. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagoginio personalo darbo krūvio normatyvų nustatymo ir darbo apmokėjimo tvarką profesinio mokymo programose.
 5. Pripažinti, kad žemiau išvardintas turtas yra nereikalingas Kolegijos funkcijoms ir reikmėms, ir pritariama jo grąžinimui LR švietimo ir mokslo ministerijai:
  1. Pastatas - Gyvenamasis namas adresu Rūko g. 7, Klaipėda, unikalus Nr. 5593-1001-7106 žymėjimas plane 8A1p, statyba 1899 m. , bendras plotas 249,22 m2;
  2. Pastatas - Ūkinis pastatas adresu Rūko g. 7, Klaipėda, unikalus Nr. 5593-1001-7110, žymėjimas plane 20I1p, statyba 1899 m., bendras plotas 136,00 m2;
  3. Pastatas - Siurblinė adresu Traidžių k. Kretingos r., unikalus Nr. 5696-4401-5023, žymėjimas plane 2H1p, statyba 1969 m, bendras plotas 4,92 m2;
  4. Kiti statiniai (inžineriniai) - Kiemo statiniai (vandens bokštas, siloso tranšėja 2 vnt.), adresu Traidžių k. Kretingos r., unikalus Nr. 5696-4401-5030, statyba 1969 m.
 6. Skelbti Tarybos ataskaitą viešai Kolegijos internetiniame puslapyje.


2014 m. vasario 14 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimas

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos darbuotojų, dalyvaujančių Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis ir (arba) Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) nacionalinių fondų ir (arba) tarptautinių fondų ir programų finansuojamuose projektuose, valandinį atlygį.


2014 m. vasario 12 d. Kolegijos tarybos posėdžio nutarimai

 1. Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką.
 2. Pritarti 2012 metais nuvertintų nesumokėtų studentų skolų už mokslą 2013 metų finansinėje atskaitomybėje nurašymui.
 3. Tvirtinti studijų proceso kainas nuo 2014-02-17, pakoreguojant pagal išsakytas pastabas. 8 ir 9 punktas įsigalioja nuo 2014-09-01.
 4. Nustatyti maksimalų studijų vietų skaičių pirmame kurse- 1090 nuolatinėse studijose ir 480 ištęstinėse studijose.
 5. Nustatyti Kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.