Pedagogikos katedra

Pedagogikos katedra

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Studijų sritis Socialinių mokslų studijų krypčių grupė

Studijų kryptis Pedagogika

+370 699 28973

Address: Jaunystės g.1, LT-91274 Klaipėda

Žiūrėti žemėlapyje

Audronė Čistienė

Katedros vedėja

Katedroje vykdomos studijų programos

Įstaigų ir įmonių administravimas (653N23004);
Programa akredituota iki 2017-06-30 d.

Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programa skirta parengti šiuolaikišką socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties profesinio bakalauro įstaigų ir įmonių administravimo specialistą darbui verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose, išmanantį verslo tendencijas, valstybės ir organizacijų valdymo sistemas; gebantį profesionaliai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, administruojant žmogiškuosius ir materialiuosius-finansinius išteklius; gebantį taisyklingai komunikuoti ir rengti dokumentaciją valstybine ir dvejomis užsienio kalbomis; gebantį sistemingai tobulinti savo asmenybės ir profesinius įgūdžius, siekiantį karjeros, prisitaikant prie nuolatinių verslo ir visuomenės pokyčių, taikantį inovacijas, visuotinės kokybės principus.

Karjeros galimybės. Asmenys, sėkmingai baigę studijas pagal šią programą, įgyvendinę studijų programos rezultatus, gebės savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse:

  • įmonės, įstaigos (padalinio) veiklos organizavimas ir koordinavimas;
  • informacijos ir dokumentų valdymas;
  • įmonės, įstaigos (padalinio) personalo administravimas;
  • įmonės, įstaigos įvaizdžio kūrimas;
  • įmonės, įstaigos materialinių ir finansinių išteklių administravimas.

Šios studijų programos absolventai gali dirbti įvairiose verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose.

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (653X11005);
Programa akredituota iki 2017-06-30 d.

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa skirta parengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turintį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, gebantį atpažinti bendruosius ir individualiuosius vaiko raidos ypatumus, suprantantį skirtingus ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) poreikius ir gebantį individualizuoti jų tenkinimo būdus, planuoti, organizuoti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą(sį), kuriantį vaiko fizines bei psichines galias stimuliuojančią aplinką, plėtojantį partnerystę su šeima.

Karjeros galimybės. Įgytas pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija suteikia teisę dirbti visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo švietimo įstaigose su vaikais nuo gimimo iki 7 metų amžiaus.

Katedra kartu su Mokymo ir paslaugų centru vykdo šiuos mokymus

Pedagoginių – psichologinių žinių kursai.
Seminaras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo strategijos“.
Įvadiniai valstybės tarnautojų mokymai.

Detalesnė informacija apie suaugusiųjų mokymą - www.kvkmokymai.lt

Katedros dėstytojai

Audronė Čistienė

Pedagogikos katedros vedėja

Suteik kiekvienai dienai šansą tapti gražiausia tavo gyvenimo diena. (Rašytojas Mark Twain)

Konsultacijų grafikas

Rima Ežerskienė

Lektorė

Tikras iškalbingumas – tai mokėjimas pasakyti viską, kas reikia, ir ne daugiau negu reikia... (F. de Larošfuko)

Konsultacijų grafikas

Nerijus Ivanauskas

Lektorius

Visuose sudėtingiausiuose dalykuose visada slypi paprastumas...

Konsultacijų grafikas

Robertas Kavolius

Lektorius

Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.

Konsultacijų grafikas

Klizaitė Jūratė

Lektorė

Mes randame gyvenime tai, ką patys jam suteikiame. (R. V. Emersonas)

Konsultacijų grafikas

Dalia Parišauskienė

Lektorė

Nekrutėsi – neturėsi. (Liaudies patarlė). Trys pelės bėga nuo katino. Staiga viena apsisuka ir ima loti šuns balsu. Išsigandęs katinas sprunka šalin. Kitos dvi pelės su nuostaba susižvalgo ir viena sako kitai: – Pasirodo tikrai verta mokytis užsienio kalbų….

Konsultacijų grafikas

Ilvija Pikturnaitė

Docentė

Everything is possible. The impossible just takes longer. (Viskas yra įmanoma. Pasiekti neįmanomus dalykus tiesiog trunka ilgiau).

Konsultacijų grafikas

Salomėja Šatienė

Lektorė

Mokydamasis anglų kalbą, suteiki sau galimybę geriau pažinti pasaulį.

Konsultacijų grafikas

Giedrė Slušnienė

Docentė

Išmintingas ne tas, kuris daug kalba, o tas, kuris supranta be žodžių.

Konsultacijų grafikas

Rūta Tamašauskienė

Lektorė

Neskubėk teisti, skubėk suprasti. (Seneka)

Konsultacijų grafikas

Aurelija Valaitienė

Lektorė

Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi.

Konsultacijų grafikas

Aniuta Varneckienė

Lektorė

Visada būk geresnis, negu privalai. (J.M.Barrie)

Konsultacijų grafikas

Vaida Žegunienė

Lektorė

Yesterday is a history, tomorrow is a mistery.

Konsultacijų grafikas

Sedonija Čiapienė

Pedagogikos katedros administratorė

Virginija Manšienė

Asistentė

Konsultacijų grafikas

Asta Pancerovienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.