Pedagogikos katedra

Pedagogikos katedra

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Studijų sritis Ugdymo mokslai

Studijų kryptis Pedagogika

+370 699 28973

Address: Jaunystės g.1, LT-91274 Klaipėda

Žiūrėti žemėlapyje

Audronė Čistienė

Katedros vedėja

Katedroje vykdomos studijų programos

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001); 
Programa akredituota iki 2018-06-30 d.

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa skirta parengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turintį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, atpažįstantį bendruosius ir individualiuosius vaiko raidos ypatumus,  suprantantį skirtingus ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo (-si) poreikius bei gebėjimus ir  gebantį personalizuoti jų tenkinimo būdus, planuoti, organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą (-si),  kuriantį vaiko fizines bei psichines galias stimuliuojančią bei motyvuojančią aplinką, plėtojantį partnerystę su šeima.

Karjeros galimybės.  Absolventas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas, galės dirbti visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančiose švietimo įstaigose su vaikais nuo gimimo iki 7 metų amžiaus.

Įstaigų ir įmonių administravimas (6531X008); 
Programa akredituota iki 2023-06-30 d.

Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programa skirta parengti šiuolaikišką įstaigų ir įmonių administravimo specialistą, žinantį bei taikantį įstaigų ir įmonių valdymo, finansų ir  buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo principus, vykdantį taikomuosius tyrimus, naudojantį informacines sistemas bei komunikacines technologijas, įgyvendinantį vadybinius projektus, kokybės valdymo, socialinės atsakomybės bei etikos principus, komunikuojantį viešoje erdvėje valstybine ir užsienio kalbomis, gebantį savarankiškai priimti sprendimus.

Karjeros galimybės. Asmenys, sėkmingai baigę studijas pagal šią programą, įgyvendinę studijų programos rezultatus, gebės savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse:
- įmonės, įstaigos (padalinio) veiklos organizavimas ir koordinavimas;
- informacijos ir dokumentų valdymas;
- įmonės, įstaigos (padalinio) personalo administravimas;
- įmonės, įstaigos įvaizdžio kūrimas;
- įmonės, įstaigos materialinių ir finansinių išteklių administravimas.

Katedra kartu su Mokymo ir paslaugų centru vykdo šiuos mokymus

Pedagoginių – psichologinių žinių kursai.

Specialiųjų ugdymo poreikių vaikui ir ugdymo ypatumai.

Auklėtojos padėjėjos vaidmuo ikimokyklinio ugdymo institucijoje.

Auklėtojos padėjėjos kompetencijų plėtra: teorija ir praktika.

Vaikai, turintys elgesio ir emocijų sunkumų: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo aspektai.

Detalesnė informacija apie suaugusiųjų mokymą - www.kvkmokymai.lt

Katedros dėstytojai

Audronė Čistienė

Pedagogikos katedros vedėja

Suteik kiekvienai dienai šansą tapti gražiausia tavo gyvenimo diena. (Rašytojas Mark Twain)

Konsultacijų grafikas

Rima Ežerskienė

Lektorė

Tikras iškalbingumas – tai mokėjimas pasakyti viską, kas reikia, ir ne daugiau negu reikia... (F. de Larošfuko)

Konsultacijų grafikas

Klizaitė Jūratė

Lektorė

Mes randame gyvenime tai, ką patys jam suteikiame. (R. V. Emersonas)

Konsultacijų grafikas

Dalia Parišauskienė

Lektorė

Nekrutėsi – neturėsi. (Liaudies patarlė). Trys pelės bėga nuo katino. Staiga viena apsisuka ir ima loti šuns balsu. Išsigandęs katinas sprunka šalin. Kitos dvi pelės su nuostaba susižvalgo ir viena sako kitai: – Pasirodo tikrai verta mokytis užsienio kalbų….

Konsultacijų grafikas

Salomėja Šatienė

Lektorė

Mokydamasis anglų kalbą, suteiki sau galimybę geriau pažinti pasaulį.

Konsultacijų grafikas

Giedrė Slušnienė

Docentė

Išmintingas ne tas, kuris daug kalba, o tas, kuris supranta be žodžių.

Konsultacijų grafikas

Rūta Tamašauskienė

Lektorė

Neskubėk teisti, skubėk suprasti. (Seneka)

Konsultacijų grafikas

Aurelija Valaitienė

Lektorė

Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi.

Konsultacijų grafikas

Aniuta Varneckienė

Lektorė

Visada būk geresnis, negu privalai. (J.M.Barrie)

Konsultacijų grafikas

Daiva Palubinskaitė

Lektorė

OM

Vilma Bridikienė

Lektorė

"Išvadas daryk atsižvelgdamas į faktus, bet faktus visada patikrink gyvenimu".

Sedonija Čiapienė

Pedagogikos katedros/Finansų ir apskaitos katedros administratorė

Jūratė Danielienė

Konsultacijų grafikas

Giedrė Tumosienė

Lektorė

Rūta Budinavičienė

Asistentė

"Rask darbą, kurį dirbdama dažnai jaustum malonumą ir vakare pagalvotum, jog ryt bus dar viena šauni diena!"

Dr. Daiva Pagojienė

Lektorė

"Viskas yra įmanoma. Tik reikia norėti ir tikėti".

Natalija Lajauskienė

Lektorė

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.