Apie biblioteką

Apie biblioteką

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.
 

Klaipėdos valstybinės kolegijos biblioteka teikia ir užtikrina informacines paslaugas bei prieigą prie informacijos resursų, kaupia dokumentų fondą, padedantį kolegijai įgyvendinti studijų tikslus. Savo veikloje ji vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo ir Bibliotekų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kolegijos Statutu, direktoriaus įsakymais ir Bibliotekos nuostatais.  

Skaitytojų aptarnavimo tvarką reglamentuoja Naudojimosi KVK biblioteka taisyklės.

Biblioteka yra įvairių organizacijų, asociacijų narė:

  • Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas – LABT.
  • Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumas – LABIIMSPPK.
  • Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija  – LKBA.
  • Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijaLMBA,
  • Lietuvos bibliotekininkų draugija – LBD.

Biblioteka dalyvauja/dalyvavo:

ES struktūrinių fondų projektuose:

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.