Apie KVK ALUMNI

Apie KVK ALUMNI

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Kurkime vieningą ir pažangią KVK akademinę bendruomenę!

Tikslas - suburti įvairaus amžiaus, specialybių, skirtingais laikotarpiais baigusius KVK absolventus.

"Statyti" organizaciją nuo pradžių - ilgas ir atsakingas darbas. Kurti ir puoselėti tradicijas, turėti patikimą komandą, pasigirti atliktų darbų rezultatais bei nuolat tobulėti - visa tai didžiausia motyvacija, kuri skatina veikti. Planinga ir efektyvi veikla mums duoda puikių rezultatų. Būkime vieningi ir atviri naujovėms! 

KVK ALUMNI veiklos pagrindas

Misija – kurti pažangią akademinę Klaipėdos valstybinės kolegijos bendruomenę.

Veiklos sritys:

 1. narių verslumas ir užimtumo didinimas;
 2. veiklos kokybės gerinimas;
 3. tarptautinės veiklos vystymas;
 4. edukacinių ir socialinių projektų organizavimas;
 5. kultūrinės veiklos ir laisvalaikio planavimas.

Tikslai:

 1. Palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su Klaipėdos valstybine kolegija (toliau – KVK), KVK absolventais, KVK studentų atstovybe.
 2. Teikti nariams visapusišką pagalbą bei paramą studijų, profesinės veiklos, verslumo bei kitais klausimais.
 3. Prisidėti prie KVK studijų ir veiklos kokybės gerinimo.
 4. Ginti teisėtas narių teises bei interesus, atstovauti jiems.


Uždaviniai:

 1. Narių susitikimų, projektų, renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas;
 2. Aktualių KVK ir Klubo naujienų kaupimas ir sklaida;
 3. Profesinis švietimas, tęstinis mokymas, aktualių publikacijų, mokslinių darbų rengimas ir sklaida;
 4. Paramos KVK studentams inicijavimas ir teikimas, labdaringa veikla;
 5. Informacijos teikimas apie įsidarbinimo, praktikos atlikimo galimybes, konsultuoti Klubo narius bei KVK studentus profesinės veiklos klausimais;
 6. Pasiūlymų teikimas KVK administracijai dėl studijų ir veiklos kokybės efektyvinimo;
 7. Kita teisės aktais neuždrausta veikla.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.