Apie KVK

Apie KVK

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) yra trečia pagal dydį kolegija Lietuvoje, turinti  stiprią, profesionalią akademinę bendruomenę ir skaičiuojanti daugiau nei 100 metų veiklos istorijos. Pagrindinis Kolegijos tikslas - užtikrinti aukštos kokybės akademines mokymo ir mokslinių tyrimų galimybes, todėl didžiausias dėmesys yra skiriamas studijų programų kokybės bei praktinės veiklos profesionalumo užtikrinimui. Kolegijos absolventams yra suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis, kuris pripažįstamas ir vertinamas Lietuvos ir užsienio šalių darbdavių.

Kolegijoje studijos vykdomos trijuose fakultetuose: Verslo, Technologijų ir Sveikatos mokslų. Juose studijuoja apie 2800 studentų, o žinių ir gebėjimų  jiems padeda siekti apie 250 dėstytojų

Sveikatos mokslų fakultete siūlomos šios studijų programos: 

 • Bendrosios praktikos slauga
 • Burnos higiena
 • Kineziterapija
 • Grožio terapija
 • Odontologinė priežiūra
 • Socialinis darbas

Technologijų fakultete realizuojamos šios studijų programos: 

 • Automobilių transporto inžinerija
 • Transporto logistika
 • Statybos inžinerija
 • Elektros ir automatikos inžinerija
 • Informatika
 • Mechanikos inžinerija
 • Maisto technologijos
 • Skaitmeninė geodezija
 • Informatikos inžinerija
 • Dietetika

Verslo fakultetas kuruoja šias studijų programas: 

 • Buhalterinė apskaita
 • Finansai
 • Logistikos vadyba
 • Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika
 • Turizmo verslas
 • Sveikatingumo paslaugų vadyba
 • Įstaigų ir įmonių administravimas
 • Skaitmeninės rinkodaros komunikacija
 • Pradinio ugdymo pedagogika

Kolegija daug investuoja į mokymo kokybę, todėl studentams gali pasiūlyti modernias ir gerai įrengtas auditorijas, laboratorijas ir praktikumų vietas (automobilių eksploatacijos, odontologinės priežiūros, slaugos, kompiuterinių aplikacijų ir kt.). Kolegijoje atliekama įvairi mokslinė tiriamoji veikla, kartu vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai projektai („Nordplus“, „Erasmus+“, „EEA grants“, „Interreg“ ir kt.), o mokymo ir paslaugų centras teikia modernias pirminio ir tęstinio mokymosi paslaugas, sudaro mokymosi visą gyvenimą sąlygas asmenims, siekiantiems persikvalifikuoti, tobulinti kvalifikaciją, tenkinti savišvietos poreikius.

Glaudus bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir savivaldos organais prisideda prie darnaus vystymosi idėjų sklaidos ir diegimo regione. Kolegija ir jos darbuotojų bei studentų kompetencijomis pasitiki tokios organizacijos kaip AB "Swedbank", UAB „Skuba“, UAB „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“, UAB „Mars Lietuva“, Skuodo, Šilalės, Klaipėdos ir kitų rajonų, miestų savivaldybės.

Kolegijos veikoje svarbią vietą užima tarptautiškumo plėtotė. KVK 2014 metais oficialiai suteikta Diplomo priedėlio etiketė (angl. Diploma Supplement Label – DS Label) ir Erasmus Chartija aukštajam mokslui 2014-2020 (angl. Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020), kurios leidžia vykdyti akademinį judumą visame  pasaulyje.

KVK bendruomenės jaunatviškumą ir studijų atitikimą studentų lūkesčiams užtikrina Kolegijoje veikianti Studentų atstovybė (KVK SA). Tai ne pelno siekianti organizacija, kuri turi juridinio asmens statusą, savo valdymo organus ir atskirą banko sąskaitą. KVK SA atstovauja studentus, padeda spręsti jų problemas ir studentams iškylančius klausimus, dalyvauja bendruomenės susirinkimuose, palaiko ryšius su kitomis studentų savivaldomis. KVK SA yra Lietuvos studentų sąjungos (LSS) narys.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.