Dokumentų registracijos mokestis

Dokumentų registracijos mokestis

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.
REIKALINGI DOKUMENTAI BENDROJO PRIĖMIMO METU
1. Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas;
2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė (pateikti dėl duomenų sutikrinimo);
3. Įmokėtos 40 Eur registracijos įmokos kvitas *
    (Registracijos įmokos kvitas ir jo kopija turi būti pateikiami dokumentų priėmimo tarnybai prieš pasirašant sutartį. Registracijos įmoka negrąžinama.)
4. Papildomi dokumentai (Jeigu reikia, originalai arba notaro patvirtintos kopijos)
    Pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
    Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai, patvirtinantys ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
    Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
    Papildomų balų dokumentai išvardinti 2 punkte.
BENDROJO PRIĖMIMO METU DOKUMENTAI PRIIMAMI:REGISTRACIJOS ĮMOKOS REKVIZITAI *
Bijūnų g. 10 LT-91223, Klaipėda
Informacija teikiama tel. 8 630 07738
El. pašas: priemimas@kvk.lt
Darbo laikas: sutarčių su pakviestaisiais
pasirašymo dienomis

nuo 9.00 iki 17.00 val.
Klaipėdos valstybinė kolegija,
kodas - 111968056,
Atsiskaitomoji sąskaita banke -
LT477300010074179087,

Bankas „AB SWEDBANK“ (BANKO KODAS - 73000)
ĮMOKOS KODAS: 103356
Privaloma nurodyti įmokos kodą ir savo
(studento) asmens kodą.

ĮMOKA – 40 Eur

PASTABA. Tik gavus kvietimą ir atvykus pasirašyti sutartį mokamas registracijos mokestis

Instrukcija kaip atlikti mokėjimus per Swedbank 2018 m.


Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.