DUK

DUK

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Asmens konkursinis balas yra skaičiuojamas iš 4 dalykų:

 • 1 dalykas – sudaro 40 proc. viso balo.
 • 2,3,4 dalykai – kiekvienas po 20 proc.

Konkrečius dalykus pagal studijų programos priklausymą sritims galite rasti: https://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2017#862

Pretenduojant į mokamą (valstybės nefinansuojamą) studijų vietą užtenka turėti brandos atestatą ir atitikti tais metais nustatytą minimalų konkursinį balą. Ši nuostata netaikoma stojantiems į aukštesnį kursą.

 • Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių koleginių studijų programas.
 • Užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
 • Matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas.

Jei 1 dalykas nėra lietuvių, matematika arba užsienio kalba, tada vietoj valstybinio egzamino įvertinimo konkursinio balo sandaroje rašomas 0. Pretenduoti galite.

Ne, negalėsite. Valstybės finansuojamas vietas skirsto pati valstybė ir tik per įgaliotą atstovą LAMABPO, kuriame nuo birželio 1 d., elektroniniu būdu ir turėtumėte užpildyti prašymą.

Jei aukštoji mokykla nenurodė kitaip, galite pretenduoti į valstybės finansavimą, nepriklausomai nuo studijų formos.

Ne, mokėti už studijas nereikės. Netekti studijų stipendijos Jūs galite tik, jei:

 • pasibaigus studijų metams studijų stipendiją gaunančio studento vidurkis yra mažesnis už jo studijų programos ir formos to paties kurso studentų rezultatų vidurkį;
 • Jeigu studentas nutraukė studijas;
 • Jeigu studentas buvo pašalintas iš studijų;
 • Jeigu paaiškėja, kad neturi teisės gauti studijų stipendiją. Svarbu: jei gausite valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija ir pasirašysite studijų sutartį aukštojoje mokykloje, nepamirškite parašyti prašymo, kurią rasite www.vsf.lt.

Yra dvi galimybės:

 1. Po pirmo semestro, jei per tą laikotarpį bus asmenų nutraukusių studijas ir turėjusių valstybės finansavimą.( Apie tai Jus informuos fakulteto prodekanas).
 2. Po metų. Jei turintys valstybės finansavimą, kurie rotacijos metu neteko studijų krepšelio (prastai mokėsi).
 3. Po pusės studijų laikotarpio gauti studijų kompensaciją (gauna apie 10 proc. visų mokančių už studijas studentų, tikslų kiekį kompensacijų kasmet nustato valstybė).
 4. Atsargos karininkai ir baigę karinius bazinius mokymus, karo tarnybą atlikusieji taip pat gali prašyti dalinės kompensacijos už studijas. Daugiau skaitykite https://www.vsf.lt/lt/karo-tarnybos-kompensavimas.

Stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedama 1 arba 2 balai Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Motyvacinio testo laikymo datą ir vietą sužinosite gaudami pranešimą į savo el. paštą iš lamabpo, kai tik pateiksite elektroninį prašymą per lamabpo (tai galima daryti nuo 06-01, www.lamabpo.lt) bei pasirinksite programą, kuriai reikalingas motyvacijos įvertinimas.

Taip, galite. Stojimas vyksta bendrąja tvarka. Turėtumėte užpildyti prašymą studijuoti lamabpo informacinėje sistemoje.

Taip, geriausiai besimokantys gauna stipendijas.

Taip, yra. Šių stipendijų skyrimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Daugiau galite sužinoti www.vsf.lt.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.