DUK

DUK

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Asmens konkursinis balas yra  skaičiuojamas iš 4 dalykų:

1 dalykas – sudaro 40 proc. viso balo.

2,3,4 dalykai – kiekvienas po 20 proc.

Konkrečius dalykus pagal studijų programos priklausymą sritims galite rasti:   

http://bakalauras.lamabpo.lt/studentams/stojantiesiems-2018/geriausiuju-eiles-sudarymo-tvarka/#6

Pretenduojant į valstybės nefinansuojamą (mokamą) studijų vietą užtenka turėti brandos atestatą ir atitikti tais metais nustatytą minimalų (2018 m. minimalus konkursinis balas – 2,0) konkursinį balą. Ši nuostata netaikoma stojantiems į aukštesnį kursą.

Mokyklos baigimo metai
2018 2017 2016 2015 2014
ir anksčiau
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą Brandos atestatas
Ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis išlaikytas užsienio
kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų k.) valstybinis brandoz egzaminas arba tarptautinis užsienio
kalbos egzaminas
Išlaikytas matematikos
valstybinis brandos
egzaminas ne mažiau kaip
25 balais
Išlaikytas matematikos
valstybinis brandos egzaminas
-
Minimalus konkursinis balas 2 stojant į kolegines studijas

Jei 1 dalykas nėra lietuvių, matematika arba užsienio kalba, tada vietoj valstybinio egzamino įvertinimo konkursinio balo sandaroje rašomas 0. Pretenduoti galite.

Ne, negalėsite. Valstybės finansuojamas studijų vietas skirsto valstybė per įgaliotą atstovą Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Prašymai teikiami nuo birželio 1 d. iki liepos 23 d., elektroniniu būdu per www.lamabpo.lt

Taip, ištęstinių studijų studentai gali pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą.

Ne, mokėti už studijas nereikės. Netekti studijų stipendijos Jūs galite tik, jei:

  • pasibaigus studijų metams studijų stipendiją gaunančio studento vidurkis yra mažesnis už jo studijų programos ir formos to paties kurso studentų rezultatų vidurkį;
  • Jeigu studentas nutraukė studijas;
  • Jeigu studentas buvo pašalintas iš studijų;
  • Jeigu paaiškėja, kad neturi teisės gauti studijų stipendiją.

Svarbu: jei gausite valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija ir pasirašysite studijų sutartį aukštojoje mokykloje, nepamirškite parašyti prašymo, kurią rasite www.vsf.lt.

Taip, galite:

  1. Po kiekvieno semestro, jei per tą laikotarpį bus asmenų nutraukusių studijas ir turėjusių valstybės finansuojamą studijų vietą, apie tai Jus informuos fakulteto prodekanas.
  2. Po kiekvienų studijų metų. Jei asmenys turintys valstybės finansuojamą studijų vietą rotacijos metu neteko studijų krepšelio.

Po pusės studijų laikotarpio gauti studijų kompensaciją (gauna apie 10 proc. visų mokančių už studijas studentų). Daugiau skaitykite: http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/studiju-kainos-kompensavimas-3

3. Asmenys atlikę karo tarnybą ar baigę karinius bazinius mokymus ir atsargos karininkai po pusės studijų laikotarpio gali prašyti dalies sumokėtos studijų kainos kompensavimo už studijas. Daugiau skaitykite:  http://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/kompensavimas-karo-tarnyba-atlikusiems-asmenims-1

 Stojantiesiems į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas, ne žemesnis negu 1 balas. Asmenims, išlaikiusiems motyvacijos įvertinimą, nustatyta tvarka pridedamas 1 arba 2 balai (0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į minėtų studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas, į valstybės nefinansuojamas - gali). Motyvacinio įvertinimo laikymo datą ir vietą turite pasirinkti pildydamas el. prašymą per www.lamabpo.lt nuo birželio 1 d.

Taip, galite. Stojimas vyksta bendrąja tvarka. Prašymai teikiami nuo birželio 1 d., elektroniniu būdu per www.lamabpo.lt arba pagal studijų rezultatų įskaitymo tvarką gali būti priimti studentai į aukštesnį kursą (į valstybės nefinansuojamą vietą).

Taip, geriausiai besimokantys studentai gauna skatinamąsias stipendijas ir kitas stipendijas. Daugiau skaitykite: https://www.kvk.lt/lt/finansine-parama/

Taip, yra. Šių stipendijų skyrimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Daugiau galite sužinoti www.vsf.lt

Paskaitų organizavimo būdas – sesijomis. Nuolatinių sesijinių studijų organizavimo būdas studentui suteikia galimybę derinti studijas ir darbą.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.