Finansų ir apskaitos skyrius

Finansų ir apskaitos skyrius

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Finansų ir apskaitos skyriaus tikslas – užtikrinti tinkamą  Kolegijos buhalterinės apskaitos tvarkymą, piniginių srautų valdymą, finansinės atskaitomybės rengimą ir pateikimą.

Skyriaus funkcijos:

  • organizuoti ir tvarkyti Kolegijos buhalterinę apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka;
  • rengti apskaitos tvarkas ir atlikti jų vykdymo kontrolę;
  • vykdyti Kolegijos valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozavimą;
  • rengti pažymas apie išmokėtas, gautas sumas;
  • rengti Kolegijos finansinę atskaitomybę;
  • atlikti Kolegijos finansinės atskaitomybės duomenų ir finansinės  veiklos analizę;
  • rengti ir teikti ataskaitas valstybinėms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka ( Statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kt.).

Kontaktai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.