Inžinerijos ir informatikos katedra

Inžinerijos ir informatikos katedra

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Studijų sritis Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis Elektros inžinerija, Mechanikos inžinerija, Informatika, Informatikos inžinerija

+370 659 65169

Address: Bijūnų g. 10, LT- 91223 Klaipėda

Žiūrėti žemėlapyje

Daiva Stanelytė

Katedros vedėja

Katedroje vykdomos studijų programos

Mechanikos inžinerija (valstybinis kodas 653H32001);
Programa akredituota iki 2018-06-30

Mechanikos inžinerijos studijų programa skirta parengti mechanikos inžinierius, gebančius projektuoti tipines sistemas ir modernizuoti pramoninius įrenginius, įdiegiant mechatronines sistemas, kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą jų eksploatavimą bei priežiūrą, vykdyti produktų, kurie tenkintų vartotojų poreikius ir būtų konkurencingi rinkoje, gamybą.

Karjeros galimybės. Mechanikos inžinieriai reikalingi visose mechaninės srities įmonėse, pramonės padaliniuose, gali organizuoti savo verslą arba kurti įmonę, organizuoti bei plėtoti jos veiklą, veikti tarptautinėje rinkoje.

Elektros ir automatikos inžinerija (valstybinis kodas 653H62008);
Programa akredituota iki 2019-06-30

Elektros ir automatikos inžinerijos studijų programa skirta rengti koleginio išsilavinimo elektros inžinierius, gebančius analizuoti elektros ir automatikos įrenginių gedimų situacijas, montuoti, eksploatuoti ir remontuoti elektros įrenginius ir tinklus, valdyti šiuolaikinius technologijos įrenginius ir sistemas, taikant modernius programuojamuosius įtaisus, kvalifikuotai spręsti kylančias technines problemas. Tai aukštojo mokslo studijų programa Jums, kurie domisi elektros, elektronikos bei automatikos technologijomis, jų projektavimu bei valdymu. Studijų programa unikali savo turiniu – studijų metu įgysite fizinių ir technologinių mokslų pagrindus, teorinių ir praktinių žinių elektros, automatinio valdymo, robotikos, mechatronikos srityje.

Karjeros galimybės. Elektros ir automatikos inžinerijos absolventai gali dirbti elektros ir automatikos įrenginių eksploatavimo ir valdymo operatoriais, elektros tinklų aptarnavimo padalinių vadovais, taip pat vadovauti vidutinio dydžio įmonėms.

Informatikos inžinerija (valstybinis kodas 6531BX005);

Programa akredituota iki 2020-06-30

Informatikos inžinerijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos informatikos inžinerijos specialistus, kuriančius, diegiančius ir palaikančius inžinerines kompiuterines, nuotolinio valdymo ir stebėjimo sistemas, programinius įrankius bei debesų kompiuterijos ir daiktų interneto sprendimus; integruojančius, diegiančius ir administruojančius techninę įrangą bei kompiuterių tinklus.

Karjeros galimybės. Absolventai galės dirbti įvairiose informatikos inžinerijos srityse: elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio ir kt. įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje, įmonių IT padaliniuose, bei užimti vidutinės grandies vadovaujančias pareigas.

Informatika  (valstybinis kodas 6531BX004);

Informatikos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, kuriančius, vystančius ir integruojančius programų sistemas Java bei kitomis serverinės ir klientinės dalies programavimo kalbomis, taikant šiuolaikines analizės, projektavimo, programavimo, testavimo ir palaikymo metodikas, IT projektų valdymo praktikas.

Karjeros galimybės. Absolventai galės dirbti gamybos ir kitų veiklos rūšių įmonėse, kultūros, švietimo, valstybės valdymo ir gynybos struktūrose, specializuotis kurti kompiuterių programas ar / ir prižiūrėti vietinius kompiuterių tinklus bei techninę ir programinę įrangą. Taip pat jie galės dirbti didelių įmonių IT padalinių vadovais bei darbuotojais, vidutinių įmonių kompiuterinių sistemų priežiūros atsakingais darbuotojais, be didelių investicijų sukurti nuosavą verslą.

Katedra kartu su Mokymo ir paslaugų centru vykdo šiuos mokymus:

  • Pneumoautomatikos elementai ir sistemos.
  • Energetinmio efektyvumo tyrimai pramonės įmonėms.

Detalesnė informacija apie suaugusiųjų mokymą - www.kvkmokymai.lt

Katedros dėstytojai

Algimantas Andriušis

Lektorius

Svajokite! Tikros svajonės visada išsipildo!

Konsultacijų grafikas

Jelena Dikun

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Dr. Vytenis Sinkevičius

Docentas

Konsultacijų grafikas

Diana Šateikienė

Lektorė

Visų mokslų raktas yra klaustukas. (H. Balzakas)

Konsultacijų grafikas

Tytas Savickas

Lektorius

Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų. (D. Lokas)

Konsultacijų grafikas

Sigutė Savickienė

Lektorė

Randame ko ieškome: gėrį arba blogį, problemas arba sprendimus. (J. M. Templeton).

Konsultacijų grafikas

Valda Šneiderienė

Lektorė

Iš visų žingsnių sunkiausias pirmutinis.

Konsultacijų grafikas

Daiva Stanelytė

Katedros vedėja, lektorė

Geriau originaliai pralaimėti, nei kopijuojant laimėti. (rašytojas Herman Melville).

Konsultacijų grafikas

Dr. Artūras Tadžijevas

Docentas

Konsultacijų grafikas

Dr. Lionė Urmonienė

Docentė

Konsultacijų grafikas

Arvydas Vaitkus

Lektorius

Konsultacijų grafikas

Vilma Jakubauskienė

Lektorė

Žmogus – tai trupmena, kurios skaitiklis yra tai, kuo žmogus yra, o vardiklis tai, kuo jis įsivaizduoja esąs. Juo didesnis vardiklis, tuo mažesnė trupmena ir, kai vardiklis lygus begalybei, tai trupmena lygi nuliui. (Levas Tolstojus)

Konsultacijų grafikas

Gintaras Kučinskas

Lektorius

Jei žmonės nesijuokia iš tavo svajonių... reiškia jos nepakankamai didelės! (Grayson Marshall)

Konsultacijų grafikas

Benita Tautavičienė

Lektorė

Niekada nebūna didžių darbų be didžių sunkumų. (Volteras)

Konsultacijų grafikas

Dr. Mindaugas Kurmis

Docentas

Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes. Kompiuterių mokslas yra apie kompiuterius ne daugiau, nei astronomija apie teleskopus. (Edsger Dijkstra)

Konsultacijų grafikas

Tikras draugas yra kaip kompiuteris: jis įeina (<Enter>) į tavo gyvenimą, išsisaugo (<Save>) tavo širdyje, sukuria (<Format>) viską, ko tau reikia, kontroliuoja (<Ctrl>) tavo nuotaiką, suteikia (<Shift>) tau daug galimybių, ištrina (<Delete>) blogus atsiminimus ir niekada neišmeta tavęs į šiukšlių dėžę (<Recycle bin>).

Konsultacijų grafikas

Birutė Rataitė

Lektorė

Geriausia mokytoja – patirtis. Ima, tiesa, brangiai, bet išaiškina gana suprantamai.

Konsultacijų grafikas

Aidas Adomkus

Lektorius

If you're not progressing, you're regressing.

Konsultacijų grafikas

Saulius Petkus

Lektorius

Konsultacijų grafikas

Gediminas Uskovas

Lektorius

Konsultacijų grafikas

Dr. Aleksas Narščius

Docentas

Konsultacijų grafikas

Ramūnas Tranavičius

Lektorius

Konsultacijų grafikas

Arnold Piklaps

Asistentas

Konsultacijų grafikas

Dr. Robertas Mikalauskas

Docentas

Konsultacijų grafikas

Saulius Razmas

Lektorius

Konsultacijų grafikas

Dr. Drungilas Darius

Docentas

Konsultacijų grafikas

Julija Smirnova

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Maksim Luzin

Lektorius

Konsultacijų grafikas

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.