Informacinių technologijų katedra

Informacinių technologijų katedra

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Studijų sritis

Studijų kryptis

+370 655 73271

Address: Bijūnų g. 10, LT- 91223 Klaipėda

Žiūrėti žemėlapyje

Gintaras Kučinskas

Katedros vedėjas

Katedroje vykdomos studijų programos

Informatika (653I10002);
Programa akredituota iki 2019-06-30 d.

Informatikos studijų programa skirta rengti informatikos profesinius bakalaurus, gebančius individualiai arba komandoje analizuoti, kurti, peržiūrėti ir perrašyti kompiuterių ir mobilių įrenginių programas, siekiant ištaisyti klaidas Java, Java, Script ir kt. kalbomis, rengti ir tvarkyti duomenų bazes, prižiūrėti kompiuterių aparatinę ir programinę įrangą, kompiuterių vietinį tinklą.

Karjeros galimybės. Absolventai baigę kolegines Informatikos studijas gebės dirbti gamybos ir kitų veiklos rūšių įmonėse, kultūros, švietimo, valstybės valdymo ir gynybos struktūrose, specializuojasi kurti kompiuterių programas ar/ir prižiūrėti vietinius kompiuterių tinklus bei techninę ir programinę įrangą. Informatikos profesiniai bakalaurai reikalingi įmonėse teikiančiose programinės įrangos kūrimo, kompiuterinių sistemų priežiūros paslaugas. Taip pat jie gali dirbti įmonių IT padalinių vadovais bei darbuotojais, kompiuterinių sistemų priežiūros atsakingais darbuotojais, be didelių investicijų sukurti nuosavą verslą.

Informatikos inžinerija (653E10008);
Programa akredituota iki 2020-06-30 d.

Informatikos inžinerijos studijų programa skirta rengti kompetentingus plataus profilio kompiuterių ir kompiuterinių sistemų specialistus, išmanančius kompiuterių architektūrą, kompiuterinių ir programų sistemų kūrimo procesus. Mokančius atlikti įmonių veiklos ir informacinių poreikių specifikavimą, valdyti specializuotą programinę įrangą, diegti ir administruoti kompiuterių tinklų ir telekomunikacijų įrangą; turinčius analoginės ir skaitmeninės elektronikos pagrindų, statistinės duomenų analizės, procesų, grafinio modeliavimo, duomenų bazių, kompiuterinių tinklų ir interneto paslaugų projektavimo ir programavimo, Java ir C++ technologijų žinias. Geba pagal užsakovų pageidavimus specifikuoti, projektuoti ir diegti kompiuterines sistemas, jų techninę ir programinę įrangą.

Karjeros galimybės. Absolventai baigę kolegines informatikos inžinerijos studijas galės dirbti įvairiose Informatikos inžinerijos srityse: elektronikos ir kompiuterių verslo įmonėse, bankuose, transporto, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio ir kt. įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje. Jis gebės parinkti techninę ir programinę kompiuterinės sistemos įrangą, projektuoti ir tobulinti kompiuterių tinklus, parinkti telekomunikacijų įrangą, organizuoti ir atlikti kompiuterių techninės bei programinės ir telekomunikacijų įrangos diegimą, parinkti kompiuterių tinklų administravimo priemones ir juos valdyti, užtikrinti informacinės sistemos duomenų saugumą bei spręsti techninės ir programinės įrangos efektyvaus funkcionavimo palaikymo problemas, organizuoti verslo įmonės ar padalinio veiklą. Studentai baigę IN studijas KVK, toliau studijas galės tęsti Klaipėdos universitete ir įgyti informacijų sistemų magistro laipsnį.

Katedros dėstytojai

Vilma Jakubauskienė

Lektorė

Žmogus – tai trupmena, kurios skaitiklis yra tai, kuo žmogus yra, o vardiklis tai, kuo jis įsivaizduoja esąs. Juo didesnis vardiklis, tuo mažesnė trupmena ir, kai vardiklis lygus begalybei, tai trupmena lygi nuliui. (Levas Tolstojus)

Konsultacijų grafikas

Gintaras Kučinskas

Katedros vedėjas

Jei žmonės nesijuokia iš tavo svajonių... reiškia jos nepakankamai didelės! (Grayson Marshall)

Konsultacijų grafikas

Benita Tautavičienė

Lektorė

Niekada nebūna didžių darbų be didžių sunkumų. (Volteras)

Konsultacijų grafikas

dr. Mindaugas Kurmis

Docentas

Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes. Kompiuterių mokslas yra apie kompiuterius ne daugiau, nei astronomija apie teleskopus. (Edsger Dijkstra)

Konsultacijų grafikas

Dr. Jurij Tekutov

Docentas, daktaras

Tikras draugas yra kaip kompiuteris: jis įeina (<Enter>) į tavo gyvenimą, išsisaugo (<Save>) tavo širdyje, sukuria (<Format>) viską, ko tau reikia, kontroliuoja (<Ctrl>) tavo nuotaiką, suteikia (<Shift>) tau daug galimybių, ištrina (<Delete>) blogus atsiminimus ir niekada neišmeta tavęs į šiukšlių dėžę (<Recycle bin>).

Konsultacijų grafikas

Birutė Rataitė

Lektorė

Geriausia mokytoja – patirtis. Ima, tiesa, brangiai, bet išaiškina gana suprantamai.

Konsultacijų grafikas

Aidas Adomkus

Lektorius

If you're not progressing, you're regressing.

Konsultacijų grafikas

Renata Žadeikė

Laborantė

Galbūt aš nenuėjau ten, kur ketinau, bet užtat sustojau ten, kur norėjau. (D. Adamsas)

Konsultacijų grafikas

dr. Aleksas Narščius

Docentas

Konsultacijų grafikas

Edvinas Eidukaitis

Lektorius

Konsultacijų grafikas

Ramūnas Tranavičius

Lektorius

Konsultacijų grafikas

Lina Pridotkienė

Konsultacijų grafikas

Maksim Luzin

Konsultacijų grafikas

Julius Venskus

Konsultacijų grafikas

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.