Informacinių technologjų centras

Informacinių technologjų centras

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Informacinių technologijų centro funkcijos: 

  • užtikrinti Kolegijos tarnybinių stočių, kompiuterių darbo vietų ir lokalaus tinklo funkcionavimą;
  • panaudojant modernias duomenų apdorojimo ir darbo organizavimo kompiuterių priemones, sudaryti Kolegijos darbuotojams ir studentams sąlygas naudotis vietinėmis ir bendravalstybinėmis duomenų bazėmis, keistis informacija, užtikrinti Kolegijos informacinių sistemų veikimą ir jų plėtrą;
  • koordinuoti ir kontroliuoti fakultetų / padalinių lokaliųjų kompiuterinių tinklų veikimą ir vystymą;
  • organizuoti priemonių visumą tinkamam Kolegijai priklausančių vidinių telefoninio ryšio tinklų, telefoninio ryšio stočių veikimui užtikrinti;
  • užtikrinti Kolegijos  informacinių sistemų infrastruktūros racionalų naudojimą;
  • formuoti informacinių technologijų plėtojimo politiką.

Kontaktai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.