Kainos ir apmokėjimai

Kainos ir apmokėjimai

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

 Apgyvendinimo mokesčio dydis už gyvenimą bendrabutyje tvirtinamas atskiru direktoriaus įsakymu.

  • Apgyvendinimo bendrabutyje mokestis mokamas už einamąjį mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėn. 5 d.
  • Apie apgyvendinimo mokesčio padidinimą ar sumažinimą studentai informuojami prieš naujus mokslo metus.
  • Studentai mokestį už apgyvendinimą bendrabutyje privalo mokėti už visus metus (įskaitant atostogų, praktikų ir kitą laikotarpį).
  • Mokestis didinamas, jei studentas pageidauja gyventi kambaryje vienas, jei nori gyventi dviese trivietyje kambaryje ir pan. Tada studentai privalo sumokėti už neužimtas vietas. Toks mokestis netaikomas, jei bendrabučio administracija neįkelia gyventojų į laisvas vietas.

BENDRABUČIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Kainos įsigalioja nuo 2015-08-01 pagal Direktorės įsakymą Nr. V1 – 123

Eil. Nr. Apgyvendinimo paslaugos Kaina Eur su PVM Bendrabučių adresai
1. Bendrabučio nuomos mokestis vienam asmeniui 55,00 Taikos pr. 16, Debreceno g. 25, Klaipėda
Dvivietis kambarys gyvenant vienam asmeniui 110,00
Trivietis kambarys gyvenant dviem asmenims 83,00
2. Bendrabučio nuomos mokestis vienam asmeniui 70,00 Gulbių g. 8, Klaipėda
Dvivietis kambarys gyvenant vienam asmeniui 140,00
Trivietis kambarys gyvenant dviem asmenims 105,00
Bendrabučio nuomos mokestis ERASMUS studentams 90,00

      Informuojame, kad nuo 2016 m. birželio 15 d. mokant įmokas į AB Swedbank atsiskaitomąją sąskaitą LT477300010074179087 bus privaloma nurodyti įmokos kodą. Taip pat mokėjimo nurodyme būtinai nurodykite savo (studento) asmens kodą.

Įmokos kodas:

103359                 Už bendrabučio nuoma

Rekvizitai mokant už apgyvendinimą bendrabučiuose:

!!! KEIČIASI ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA !!!

Informuojame, kad nuo 2016 m. birželio 15 d. mokant įmokas į AB Swedbank atsiskaitomąją sąskaitą LT477300010074179087 bus privaloma nurodyti įmokos kodą. Taip pat mokėjimo nurodyme būtinai nurodykite savo (studento) asmens kodą.

Nuoroda: Instrukcija, kaip atlikti mokėjimą

Kodas

Jei mokestis mokamas ne iš Studento sąskaitos, tuomet, papildomai būtina nurodyti Studento vardą ir pavardę.

Suma skaičiais – suma arba jos dalis, kurią turite sumokėti.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.