Kokybė

Kokybė

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

 LR švietimo ir mokslo ministras 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-2356 įgaliojo Studijų kokybės vertinimo centrą organizuoti aukštųjų mokyklų išorinį veiklos vertinimą. 

2016 m. spalio 17-21 d. tarptautinė ekspertų grupė atliko periodinį Klaipėdos valstybinės kolegijos institucinį vertinimą, kurio metu siekta nustatyti Klaipėdos valstybinės kolegijos veiklos būklę ir įvertinti jos galimybes tęsti veiklą ateityje akredituojamu laikotarpiu. Klaipėdos valstybinės kolegijos veikla vertinta keturiose srityse:

  • strateginis valdymas - įvertinta teigiamai
  • studijos ir mokymasis visą gyvenimą - įvertinta teigiamai
  • mokslo veikla  -  įvertinta teigiamai
  • poveikis regiono ir visos šalies raidai -  įvertinta teigiamai
  • Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. SV6-6 Klaipėdos valstybinė kolegija akredituota 6 metams.

Vertinimo išvados pateiktos SKVC interneto svetainėje.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.