Kokybės centras

Kokybės centras

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Kokybės centro tikslas – telkiant Kolegijos bendruomenę užtikrinti kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą, funkcionavimą ir jos nuolatinį gerinimą.

 Kokybės centro funkcijos:

  • Koordinuoja studijų, mokslo, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo ir vertinimo sistemos veiklas.
  • Rengia vidaus audito planą ir koordinuoja audito atlikimą. Rengia audito ataskaitas, atlieka koregavimo veiksmų ir efektyvumo vertinimą.
  • Planuoja ir koordinuoja Kolegijos vadovybinę vertinamąją analizę.
  • Teikia informaciją vadovybei apie kokybės vadybos sistemos efektyvumą ir gerinimo poreikį.
  • Bendradarbiauja su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis kokybės vadybos klausimais.
  • Konsultuoja Kolegijos padalinius, teikia informaciją, rengia seminarus, įvairius renginius, susitikimus, susijusius su kokybės užtikrinimo ir nuolatinio gerinimo klausimais.
  • Inicijuoja ir dalyvauja įgyvendinant grįžtamojo ryšio užtikrinimo veiklas.
  • Rengia Kokybės vadybos sistemos (KVS) dokumentus, peržiūri, inicijuoja pakeitimus.
  • Renka, analizuoja grįžtamąjį ryšį bei kitą informaciją apie Kolegijos studijų ir mokslo kokybę.
  • Kaupia, sistemina informaciją apie aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo tendencijas, kitų aukštojo mokslo įstaigų bei organizacijų gerąją patirtį ir vykdo šios informacijos sklaidą Kolegijoje.

 Kontaktai

Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės politika

ISO 9001:2008 standarto sertifikatas

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.