Kokybės centras

Kokybės centras

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Kokybės centro tikslas – telkiant Kolegijos bendruomenę užtikrinti kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą, funkcionavimą ir jos nuolatinį gerinimą.

 Kokybės centro funkcijos:

  • Koordinuoja studijų, mokslo, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo ir vertinimo sistemos veiklas.
  • Rengia vidaus audito planą ir koordinuoja audito atlikimą. Rengia audito ataskaitas, atlieka koregavimo veiksmų ir efektyvumo vertinimą.
  • Planuoja ir koordinuoja Kolegijos vadovybinę vertinamąją analizę.
  • Teikia informaciją vadovybei apie kokybės vadybos sistemos efektyvumą ir gerinimo poreikį.
  • Bendradarbiauja su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis kokybės vadybos klausimais.
  • Konsultuoja Kolegijos padalinius, teikia informaciją, rengia seminarus, įvairius renginius, susitikimus, susijusius su kokybės užtikrinimo ir nuolatinio gerinimo klausimais.
  • Inicijuoja ir dalyvauja įgyvendinant grįžtamojo ryšio užtikrinimo veiklas.
  • Rengia Kokybės vadybos sistemos (KVS) dokumentus, peržiūri, inicijuoja pakeitimus.
  • Renka, analizuoja grįžtamąjį ryšį bei kitą informaciją apie Kolegijos studijų ir mokslo kokybę.
  • Kaupia, sistemina informaciją apie aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo tendencijas, kitų aukštojo mokslo įstaigų bei organizacijų gerąją patirtį ir vykdo šios informacijos sklaidą Kolegijoje.

KVK Kokybės politika

ISO 9001 2015 standarto sertifikatas

ISO 9001 2015 standard certification

Kontaktai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.