2019 Kolegijos tarybos nutarimai

2019 Kolegijos tarybos nutarimai

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

2019-01-24 Kolegijos tarybos nutarimai

Pritarti Kolegijos statuto projektui ir teikti Vyriausybei tvirtinti (Priedas Nr. 1)

2019-03-20 Kolegijos tarybos nutarimai

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2018 metų veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 3).

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą
ir 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatą (Priedas Nr.4 ir Priedas Nr. 5).

Patvirtinti Klaipėdos valstybinės kolegijos 2019-2021 metų strateginį veiklos planą (Priedas Nr. 6).

Patvirtinti Kolegijos tarybos 2018 m. veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 8).

Pritarti dėl Kolegijos nenaudojamo nekilnojamojo turto perdavimo VĮ Turto bankui - Pastatas -
Bendrabučio 375468/502198 dalis, Jaunystės g. 4, Klaipėda, unik. nr. 5597-1019-7012, žymėjimas
plane 23N5p, statyba 1971 m., bendras plotas 3754,68 m2.

2019-04-24 Kolegijos tarybos nutarimai

  1. Tvirtinti Viešojo konkurso Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą
  2. Pritarti dėl Viešojo konkurso Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pareigoms eiti datos ir paskelbimo.

2019-06-18 Kolegijos tarybos nutarimai

  1. Klaipėdos valstybinės kolegijos direktore išrinkti Gražiną Markvaldienę.
  2. Nustatytas direktoriaus darbo užmokestis.

 

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.