Konferencijos

Konferencijos

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

2018 m. organizuojamos konferencijos

Konferencijos data

Kontaktai

Informacija

2018 m.vasario 26 d.
 
Tarptautinė konferencija „T4T (Įrankiai mokytojams)“
International conference “T4T (Tools for trainers)“
 
Kontaktai
Silva Blažulionienė
s.blazulioniene@kvk.lt
tel. +370-655-38766
Daugiau informacijos apie konferenciją čia>>>
 
2018 m. gegužės 17 d.
 
 
Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Saviveiksmingumo praktikos socialiniame darbe“
Kontaktai
Dr. Akvilė Virbalienė
a.virbaliene@kvk.lt
tel. +370-611-42372
Daugiau informacijos apie konferenciją čia>>>
2018 m.balandžio 19-20 d.
 
 
Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija "Nauji iššūkiai teikiant socialines paslaugas savivaldos institucijose"
Kontaktai
Dr. Akvilė Virbalienė
a.virbaliene@kvk.lt
tel. +370-611-42372
Daugiau informacijos apie konferenciją čia>>>
2018 m. balandžio 25-26 d.
 
 
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija  „Miestų želdynų formavimas 2018: praeitis- dabartis-ateitis“
The international scientific – practical conference “Formation of Urban Green Areas 2018: Past-Present-Future“
Kontaktai
Dr. Jurga Kučinskienė
j.kucinskiene@kvk.lt, tel. +370-650-18320
Daugiau informacijos apie konferenciją čia>>>
More information about conference here>>>
2018 m. balandžio 24 d.
 
 
Tarptautinė sveikatos mokslų konferencija „Biomedicina ir socialiniai mokslai: specialistų rengimas, tyrimai ir inovacijos 2018“
International Health Science Conference „Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation 2018“
Kontaktai
Aurelija Žebrauskaitė
a.zebrauskaite@kvk.lt
tel. +370-616-24462
Daugiau informacijos apie konferenciją čia>>>
2018 m. gegužės 29 d.
 
 
Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Į asmenį orientuota sergančiųjų demencija priežiūra“
Kontaktai
Dr. Akvilė Virbalienė
a.virbaliene@kvk.lt
tel. +370-611-42372
Daugiau informacijos apie konferenciją čia>>>
2018 m. gegužės 23 d.
 
 
Respublikinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Verslas, technologijos, biomedicina: inovacijų įžvalgos 2018“
Kontaktai
Vida Žvinienė
kvkkonferencija2018@gmail.com
tel. +370-69984985
Daugiau informacijos apie konferenciją čia>>>
 
 
2018 m. rugsėjo20-21 d.
 
 
Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Socialinė pagalba šeimai medicininėje vaikų reabilitacijoje - 2018“
Kontaktai
Dr. Akvilė Virbalienė
a.virbaliene@kvk.lt
tel. +370-611-42372
Daugiau informacijos apie konferenciją čia>>>

2018 m. rugsėjo 25 d.

Tarptautinė konferencija. Studijos-verslas-visuomene: dabartis ir ateities įžvalgos IV
INTERNATIONAL CONFERENCE. STUDIES-BUSINESS-SOCIETY: PRESENT AND FUTURE INSIGHTS IV


Kontaktai 
Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė:
Audronė Čistienė,
tel. nr. +370 (699)28973,
el. paštas a.cistiene@kvk.lt
Daugiau informacijos apie konferenciją čia>>>
More info>>>
STRAIPSNIŲ RINKINIO GAIRĖS
AUTHOR GUIDELINESS FOR PUBLICATION

Konferencijos programa

Konferencijos pranešimų anotacijos

2018 m. spalio mėn.
 
 
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „DARNUS TRANSPORTAS. DABARTIS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS“
International conference „SUSTAINABLE TRANSPORT. CURRENT AND FUTURE PROSPECTS“
Kontaktai
Jūratė Liebuvienė
j.liebuviene@kvk.lt
tel. +370-655-20597
Daugiau informacijos apie konferenciją čia>>>


2017 m. įvykusios konferencijos

2016 metais įvykusios konferencijos

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.