KVK moksliniai žurnalai

KVK moksliniai žurnalai

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

 KVK šiuo metu leidžia du mokslo žurnalus, kurie referuojami tarptautinėse duomenų bazėse.

                                            

„Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika”
“Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction”
https://www.degruyter.com/view/j/arhss 

ISSN 1822-3338 print
ISSN 2451-3091 online

   

Klaipėdos kolegijos leidžiamas mokslo žurnalas  yra įtrauktas į tarptautines EBSCO ir Index Copernicus duomenų bazes. Nuo 2015 m. pasirašyta sutartis su tarptautine leidykla De Gruyter Open. Žurnalo vyr. mokslo redaktorė Prof. hp. dr. Vilma Žydžiūnaitė INFORMACIJA STRAIPSNIŲ AUTORIAMS ČIA       
Mokslo darbai „MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS
Scientific Articles “Formation of Urban Green Areas”
https://krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html  
ISSN 1822-9778 print
ISSN 2029-4549 online
Mokslo darbų leidinyje spausdinami technologijos mokslų srities moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojamos problemos, susijusios su urbanizuotų teritorijų želdynų ir aplinkos formavimu. Taip pat gali būti publikuojami kraštovaizdžio projektavimo, želdynų projektavimo, kraštovaizdžio architektūros, dekoratyviosios želdininkystės bei kitų technologinių ir inžinerinių krypčių straipsniai.                                                                                             

 

Kolegijoje leidžiami konferencijų mokslinių straipsnių rinkiniai.

 

Tarptautinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys
STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS I
International Conference proceedings
“STUDIES – BUSINESS – SOCIETY: PRESENT AND FUTURE INSIGHTS I”
ISBN 978-609-454-229-9 print
ISBN 978-609-454-228-2   

                                    Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys
IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS: SITUACIJA IR VISUOMENĖS LŪKESČIAI”,
ISBN 978-609-454-194-0

              

  • Klaipėdos valstybinė kolegija leidžia tęstinį mokslo leidinį (CD formatu) „Verslas, technologijos, biomedicina: inovacijų įžvalgos 2016 : respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: straipsnių rinkinys“. Tai kasmet vykstančios studentų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos (tuo pačiu pavadinimu) mokslinių straipsnių rinkinys, jį paskaityti galite KVK bibliotekoje.  

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.