Mokslo žurnalai

Mokslo žurnalai

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

KVK šiuo metu leidžia du mokslo žurnalus, kurie referuojami tarptautinėse duomenų bazėse.

„Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika” „Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika”
“Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction”
https://www.degruyter.com/view/j/arhss.2015.12.issue-1/issue-files/arhss.2015.12.issue-1.xml
ISSN 1822-3338 online
„Miestų želdynų formavimas” Mokslo darbai „Darnios aplinkos vystymas”
Scientific Articles “Sustainable Environmental Development ”
Naujausias numeris  http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/index
ISSN 2538-9017 print
ISSN 2538-9025 online

Kolegijoje leidžiami ir konferencijų mokslinių straipsnių rinkiniai.

"IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS: SITUACIJA IR VISUOMENĖS LŪKESČIAI”

"STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS I”

Tarptautinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys 
“STUDIES – BUSINESS – SOCIETY: PRESENT AND FUTURE INSIGHTS I” 
International Conference proceedings
ISSN 2538-7928 print 

ISSN 2538-7960 online 

"STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS II”

Tarptautinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys 
“STUDIES – BUSINESS – SOCIETY: PRESENT AND FUTURE INSIGHTS II” 
International Conference proceedings
ISSN 2538-7928 print 

ISSN 2538-7960 online 

"STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS III”

Tarptautinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys 
“STUDIES – BUSINESS – SOCIETY: PRESENT AND FUTURE INSIGHTS III” 
International Conference proceedings
ISSN 2538-7928 print 
ISSN 2538-7960 online 

"STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS IV”

Tarptautinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys 
“STUDIES – BUSINESS – SOCIETY: PRESENT AND FUTURE INSIGHTS IV” 
International Conference proceedings
ISSN 2538-7928 print

GUIDELINESS FOR AUTHORS (LT AND ENG)

GUIDELINESS FOR REVIEWERS (LT AND ENG)

Verslas_technologijos_biomedicina_inovaciju_izvalgos_2017
VerslasTechnologijosBiomedicina: inovacijų įžvalgos 2018

VerslasTechnologijosBiomedicina: inovacijų įžvalgos 2019
VerslasTechnologijosBiomedicina: inovacijų įžvalgos 2020

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.