Mokslo žurnalai

Mokslo žurnalai

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

KVK šiuo metu leidžia du mokslo žurnalus, kurie referuojami tarptautinėse duomenų bazėse.

„Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika” „Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika”
“Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction”
https://www.degruyter.com/view/j/arhss.2015.12.issue-1/issue-files/arhss.2015.12.issue-1.xml
ISSN 1822-3338 online
„Miestų želdynų formavimas” Mokslo darbai „Darnios aplinkos vystymas”
Scientific Articles “Sustainable Environmental Development ”
Naujausias numeris  http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/index
ISSN 2538-9017 print
ISSN 2538-9025 online

Kolegijoje leidžiami ir konferencijų mokslinių straipsnių rinkiniai.

VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, BIOMEDICINA: INOVACIJŲ ĮŽVALGOS

ISSN 2538-7383

„VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, BIOMEDICINA: INOVACIJŲ ĮŽVALGOS 2019“

VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, BIOMEDICINA: INOVACIJŲ ĮŽVALGOS

ISSN 2538-7383

„VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, BIOMEDICINA: INOVACIJŲ ĮŽVALGOS 2018“

VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, BIOMEDICINA: INOVACIJŲ ĮŽVALGOS

ISSN 2538-7383

"VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, BIOMEDICINA: INOVACIJŲ ĮŽVALGOS 2017"

International Conference Abstract book

“Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation“

ISBN 978-9955-893-18-9

International Conference Abstract book

“Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation“ 2018.

ISBN 978-9955-893-18-9

International Conference Abstract book

“Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation“ 2019

Nr. 1 (3)ISSN 2669-039X 

„STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS I” 
Tarptautinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys  
“STUDIES – BUSINESS – SOCIETY: PRESENT AND FUTURE INSIGHTS I” 
International Conference proceedings
ISBN 978-609-454-229-9 print 
ISBN 978-609-454-228-2 online

STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS II” 
Tarptautinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys 
“STUDIES – BUSINESS – SOCIETY: PRESENT AND FUTURE INSIGHTS II”
International Conference proceedings 

ISSN 2538-7928 print 
ISSN 2538-7960 online

"STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS III”
Tarptautinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys 
“STUDIES – BUSINESS – SOCIETY: PRESENT AND FUTURE INSIGHTS III” 
International Conference proceedings
ISSN 2538-7928 print 
ISSN 2538-7960 online

SITUACIJA IR VISUOMENĖS LŪKESČIAI

Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys 

„IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS: SITUACIJA IR VISUOMENĖS LŪKESČIAI”, 2015.
ISBN 978-609-454-194-0

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.