Apskritojo stalo diskusija – pokyčiai studentams!

Apskritojo stalo diskusija – pokyčiai studentams!

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Rugsėjo 27 d. prie apskritojo stalo sėdo Kolegijos Studentų atstovybės nariai bei administracijos atstovai. Visus jungė idėja – pasidalinti nuveiktais darbais ir išsikelti naujus tikslus ateičiai, ką būtų galima patobulinti ar sukurti naujo, studijų kokybės užtikrinimui.

Apskritojo stalo diskusija prasidėjo Kokybės centro vadovės Gitanos Tauraitės – Janušauskienės pranešimu apie atliktą tyrimą ,,Studentų pasitenkinimas studijų kokybe”, kuriame dalyvavo tūkstantis KVK studentų. Apžvelgus rezultatus išryškėjo, kad studentai vertino keletą dalykų, tokių kaip bendradarbiavimą su dėstytojais, jų dėstymo kokybę, praktikos naudą, papildomų mokymų poreikį bei kitas sritis. Galima pasidžiaugti, kad studentų pasitenkinimas studijomis geras, studentai įvertina bendradarbiavimą su dėstytojais, kaip vieną geriausių dalykų, bei išskiria gausias saviraiškos galimybės.

Nors rezultatai atskleidė išties gerą situaciją Kolegijoje, tačiau siekti maksimalaus įvertinimo – Kolegijos vienas iš pagrindinių tikslų.
Fakultetuose pokyčių irgi netrūksta. Socialinių mokslų fakultetas skatina dėstytojus kelti kompetencijas, kad jie studentams pateiktų kuo naujausias žinias, Technologijų fakultetas dėmesį skiria atnaujinant studijų programas šiuolaikiškomis paskaitomis, dalyvaujama moksliniuose konkursuose, kuriuos vainikuoja prizinės vietos, diegiamos naujos programinės įrangos, o Sveikatos mokslų fakultetas didelį dėmesį skiria mentorystės programai praktikų vietose, studijų dalykų atnaujinimui.

Studentų atstovybės nariai pasidžiaugė teigiamais pokyčiais, tačiau išsakė savo norus dėl tvarkaraščių sudarymo tobulinimo, laisvai pasirenkamų dalykų tvarkos gerinimo, bendrabučių mokymosi kambarių įrengimo poreikio, studentų tinkamo atstovavimo įvairiuose komitetuose, kai įtraukiami studentai į darbo grupių ir komitetų sudėtis.

Diskusijos metu nuspręsta artimiausiu metu spręsti šiuos klausimus: tobulinti tvarkaraščius, įdiegti naują programinę įrangą, kuri leis studentams „online“ registruotis studijoms, susisteminti ir vienoje vietoje talpinti darbo ir praktikų pasiūlymus, tobulinti seniūnų ir stipendijų nuostatus, atnaujinti darbo grupių ir komitetų sudėtis į kurias įtraukti studentai, organizuoti informacijos paieškos bei baigiamųjų darbų rengimo papildomas paskaitas
Apskritojo stalo diskusija suteikia galimybė įvertinti nuveiktus darbus, išsikelti naujus tikslus, išgirsti studentų balsą ir administracijos nuomonę. Tarpusavio bendradarbiavimas – šansas tapti komanda, kuria įveikiamos visos kliūtys, o studentai nuolat gali džiaugtis pokyčiais, kurie leis jiems tapti tik dar geresniais, universalesniais profesionalais!

Grįžtamasis ryšys svarbu – bendraukime!

Apskritojo stalo diskusija

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.