Įvyko pirmasis projekto „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“ partnerių susitikimas

Įvyko pirmasis projekto „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“ partnerių susitikimas

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Įvyko pirmasis projekto „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“ partnerių susitikimas

            2018 m. sausio 25 d. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje įvyko pirmasis projekto „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“ Nr. 09.3.1-ESFA- K-731- 01-0039 (toliau – Projektas) partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Klaipėdos valstybinės kolegijos, Socialinių mokslų kolegijos, Šiaulių universiteto bei Šiaulių valstybinės kolegijos atstovės. Į susitikimą atvyko ir Europos Sąjungos Socialinio fondo agentūros atstovės - vyr. projektų vadovė Daiva Jakubauskienė bei projektų vadovė Danguolė Ona Dilytė. Susitikimo metu Projekto vykdytojas (Klaipėdos valstybinė kolegija) pristatė projekto įgyvendinimo pažangą nuo Projekto pradžios bei artimiausias planuojamas veiklas, aukštųjų mokyklų atstovams buvo suteikta galimybė užduoti klausimus Agentūros projektų vadovėms. Projekto partneriai aptarė planuojamos pasirašyti Partnerystės sutarties sąlygas bei partnerių atsakomybes įgyvendinant Projektą. Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. gruodžio 19 d., jo pagrindinis tikslas - gerinti studijų kokybę tobulinant studentų bei dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas, vystant geronto - technologines idėjas, kuriant produktus bei paslaugas, socialinių bei ekonominių problemų sprendimui. Projekto biudžetas – 265 084,24 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.