Klaipėdos valstybinė kolegija skelbia viešą nekilnojamojo turto nuomos konkursą

Klaipėdos valstybinė kolegija skelbia viešą nekilnojamojo turto nuomos konkursą

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Bendrosios sąlygos:

Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį, elektros ir šilumos energiją ir komunalines paslaugas. Nuomininkas už kitas jam teikiamas paslaugas atsiskaito pagal atskirą susitarimą su nuomotoju. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Paraiškos teikiamos užklijuotuose vokuose, ant kurių užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.

3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis.

4. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

5. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Paraiškos dalyvauti konkurse registruojamos iki 2018 m. kovo 7 d. 14.00 Jaunystės g. 1, Klaipėda, 1a., 110 kab., tel. 8 699 73358. Vokai atplėšiami 2018 m. kovo 8 d. 10.00 val. 118 kab. Pradinis įnašas lygus paskelbtam 3 mėn. pradinių nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas iki paraiškų pateikimo datos. Konkurso dalyvio įnašas mokamas į Kolegijos sąskaitą LT807300010074178978, įmonės kodas 111968056, PVM mokėtojo kodas LT119680515, AB bankas ,,Swedbank“. Pradinis įnašas laimėjus konkursą įskaičiuojamas į nuomos mokestį, o nelaimėjus grąžinamas į dalyvio sąskaitą.

Kiekvienam konkurso dalyviui bus galima apžiūrėti patalpas. Turto apžiūra organizuojama 2018 m. kovo 5 d. 10:00 val. Atsakingas asmuo Nerijus Piaulokas, tel. 8 652 25046, el. p. n.piaulokas@kvk.lt . Kitos nuomos sąlygos derinamos prieš pasirašant sutartį. Papildoma informacija tel. 8-652 2504

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.