Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinė taryba skelbia naujos kadencijos tarybos narių, nepriklausančių kolegijos personalui ir studentams, rinkimus

Klaipėdos valstybinės kolegijos Akademinė taryba skelbia naujos kadencijos tarybos narių, nepriklausančių kolegijos personalui ir studentams, rinkimus

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos  mokslo  ir  studijų įstatymu Akademinė taryba skelbia viešą konkursą Klaipėdos valstybinės kolegijos Tarybos nario pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai).

Konkurse gali dalyvauti asmenys, atitinkantys nustatytus reikalavimus:

1. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi tarybos kadencijas iš eilės.

2. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat Kolegijos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs direktoriui, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose Kolegija visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti akademinės tarybos narys.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse užklijuotame voke, ant kurio nurodyta „KANDIDATO EITI TARYBOS NARIO PAREIGAS DOKUMENTAI 2017", asmeniškai arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki pranešime apie rinkimus termino pabaigos privalo pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio(-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as);

3. užpildytą ir pasirašytą prašymą būti kandidatu į Klaipėdos valstybinės kolegijos Tarybos narius (forma skelbiama www.kvk.lt);

4. užpildytą ir pasirašytą „Kandidato į Klaipėdos valstybinės kolegijos Tarybą" anketą (forma skelbiama www.kvk.lt);

5. kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti konkursui Klaipėdos valstybinės kolegijos Tarybos nario pareigoms eiti.

Teikiami dokumentai turi būti parengti ir pateikti lietuvių kalba arba papildomai turi būti pateikiami vertėjo parašu patvirtinti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.

Pretendentas negali pateikti dokumentų dalimis, pakeisti pateiktų dokumentų kitais.

Dokumentai priimami ir registruojami kiekvieną darbo dieną nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. iki 2017 m. spalio 16 d. 14 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) Klaipėdos valstybinės kolegijos, Personalo tarnyboje (115 kab., Jaunystės g.1, Klaipėda). Vėliau gauti dokumentai nepriimami ir neregistruojami.

Išsamesnė informacija apie organizuojamą viešą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., tel. (8 659) 67261 ir elektroniniu paštu r.kinderis@kvk.lt

Akademinės tarybos posėdis, kuriame bus tvirtinami Tarybos nariai, numatomas 2017-10-25 d. 14 val.

Dokumentų formos kandidatui į  KVK Tarybos narius

KVK Tarybos narių rinkimo tvarka 2017

Partneriai
ir draugai

Kviečiame dalyvauti Tarptautinėje konferencijoje! Plačiau
Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.