KVK kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis įgyvendina projektą!

KVK kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis įgyvendina projektą!

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Klaipėdos valstybinė kolegijos, Šiaulių ir Klaipėdos universitetų, Vilniaus, Panevėžio, Kauno, ir Marijampolės kolegijų studentų mokslinių draugijų nariai įgyvendina projektą, finansuojamą iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų!

IKIMOKYKLINĖS IR PRIEŠMOKYKLINĖS PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PASIRINKIMĄ LEMIANTYS MOTYVUOJANTYS IR DEMOTYVUOJANTYS VEIKSNIAI

Projekto tikslas – ugdyti skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant IPP studijų bei profesijos pasirinkimą lemiančių motyvuojančių ir demotyvuojančių veiksnių tyrimą. Projektas yra finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis.

Klaipėdos valstybinės kolegijos ir projekto partnerių Šiaulių ir Klaipėdos universitetų bei Vilniaus, Panevėžio, Kauno, ir Marijampolės kolegijų studentų mokslinių draugijų nariai kartu atliks taikomąjį mokslinį tyrimą „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų pasirinkimą lemiantys motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai“.

Projekto dalyviai – Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Klaipėdos ir Marijampolės kolegijų bei Šiaulių ir Klaipėdos universiteto studentai. Iš viso bus apklausta ne mažiau kaip 400 studentų bei 100 absolventų.

Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Marijampolės miestų savivaldybėse nuo š. m. gegužės 31 d. iki gruodžio 15 d.

Projektas bus reikšmingas:

  • studentams, nes sustiprins aukštųjų mokyklų studentų gebėjimus atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus, bendradarbiauti, ugdys studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą. Tyrimo rezultatai ir jų sklaida didins IPP studentų pasitenkinimą studijomis.
  • Lietuvos aukštųjų mokyklų vadovams ir darbuotojams studentų tyrimo rezultatai padės priimti tyrimo rezultatais pagrįstus sprendimus, padedančius didinti IPP studijų patrauklumą aukštosiose mokyklose. Tai leis padidinti šių studijų programų populiarumą tarp stojančiųjų ir jų konkurencingumą.
  • Darbdaviai sulauks geriau paruoštų specialistų, nes tyrimo metu studentai įgys ir plėtos tyrimų atlikimo kompetenciją, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo kompetencijas.
  • Taip pat projektas bus naudingas visuomenei, kadangi baigę studijas šie studentai taps motyvuotais IPP pedagogais, gebės organizuoti ir atlikti taikomuosius tyrimus organizuojant kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.