KVK PROJEKTE „AŠ UŽ LIETUVĄ“ TĘSIA TRADICIJAS

KVK PROJEKTE „AŠ UŽ LIETUVĄ“ TĘSIA TRADICIJAS

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

KVK PROJEKTE „AŠ UŽ LIETUVĄ“ TĘSIA TRADICIJAS

O viskas prasidėjo taip: 2016 m. buvo paskelbti bendruomenių metais. Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto bendruomenė aktyviai įsijungė organizuojant respublikinį projektą ,,Aš už Lietuvą“. Renginio ,,Paupiai, Paupiai – mūsų nerimo, ilgesio uoste...2016 ” tikslas – suburti Paupių mikrorajono ir  Klaipėdos valstybinės kolegijos bendruomenes, skleisti informaciją apie Paupiuose esamus ir buvusius kultūros paminklus, dalintis kultūrine ir istorine atmintimi, ją perduoti abiejų bendruomenių jaunajai kartai.

Tradicijos tęsiamos ir  projekto ,,Aš už Lietuvą” veiklos ,,Padovanok gerą darbą Lietuvai“  renginiai buvo skirti  2016-2017 m. m. Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto 70- mečiui paminėti.

1946 metais į Paupių kaimą Klaipėdos rajone iš Raseinių buvo atkelta žemės ūkio mokykla, kuri buvo pavadinta Laukų ūkio technikumu. Tai buvo Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto pradžia. Institucija ne kartą keitė savo pavadinimą. Jeigu išgirsite minint Klaipėdos žemės ūkio technikumą ar Klaipėdos tarybinį ūkį technikumą, o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę – Klaipėdos žemės ūkio ar Klaipėdos aukštesniąją žemės ūkio mokyklą, – tai žinokite, jog veiklą tęsė ta pati mokymo įstaiga. Šioje institucijoje kokybiškas žinias ir praktinio darbo įgūdžius įgijo respublikoje žinomi žmonės: V.Intas – Mosėdžio akmenų muziejaus įkūrėjas, K.Saja – rašytojas, Nepriklausomybės akto signataras, M.Pronckus – žemės ūkio mokslų daktaras, trijų Seimo kadencijų narys, V. Kidykas, keturių ( Seulo, 1988 m.; Barselonos, 1992 m.; Atlantos, 1996 m. ir Sidnėjaus, 2000 m.) olimpiadų dalyvis ir daugybė kitų garsių meno, mokslo, sporto asmenybių.

Šventinių renginių ciklą pradėjo buvusio technikumo moksleivio, vėliau dėstytojo Vytauto Kašėtos tapybos darbų parodos atidarymas, autoriaus pristatymas fakulteto bendruomenei. Antrasis parodų ciklas, pristatytas Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakultete, skirtas žemės ūkio technikumo istorijai prisiminti.

„Mūsų technikumas buvo įsikūręs Bachmano dvare, Paupių vienkiemyje. Išlikę pastatai skendėjo išretėjusiame parke, kurį iš vienos pusės juosė dauba su upeliūkščiu[...]Saulėtas, slėsnesnis daubos šlaitas buvo apsodintas vaismedžiais[...] Iki Danės plytėjo laukai ir pievos – miestas šioje vietoje dar nebuvo peržengęs upę", – kažkada buvusį tokį šios vietos vaizdą prisimena vienas iš 60 pirmųjų technikumo studentų – rašytojas K.Saja.

Parodoje eksponuojamas vieno iš pirmųjų technikumo direktoriaus Liudo Jurgulio (1950-1953m.) rašomasis stalas su stalo inventoriumi, mediniai skaitytuvai, prieš daugelį metų atstodavę skaičiavimo mašinėles, mechaninis skaičiuotuvas ,,Feliksas“, gal net dabartinių kompiuterių pirmtakas. Į parodos atidarymo šventę atvyko ilgamečiai technikumo darbuotojai, dėstytojai Jonas Gineika (istorikas, išleidęs ne vieną istorijos vadovėlį), Elvyra ir Justinas Mišeikiai (Elvyra- ne tik buvo gera dėstytoja, bet ir Paupių poetė, jos eilėraščio žodžiais ,,Paupiai, Paupiai, mūsų nerimo, ilgesio uoste“ jau antri metai jungiamės į respublikinį projektą ,,Aš už Lietuvą“, jais pradedami renginiai),  Jonas Mažeika (garsus ir savo sportiniais pasiekimais, ir kaip treneris, parengęs 4 olimpiadų prizininką V. Kidyką), Roma Uldukytė, Vanda Stonienė, pavaduotojas Feliksas Magelinskas, zootechnikos skyriaus vedėjas Antanas Pocius, buhalterė Angelė Šniukštienė, Albinas Černiauskas ir kt. Parodoje buvo pristatyti visi buvę technikumo, ūkio – technikumo, žemės ūkio mokyklos, aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktoriai: Vincas Jankauskas (1946-1947 m.), Ilja Kupcovas (1947-1949 m.), Jonas Ačas (1949-50 m.), Liudas Jurgulis (1950-1953 m.), Kazimieras Hiksa (1953- 1958 m.), Juozas Janulionis (1958-1978 m.), Robertas Gricius (1978-1990) ir Artūras Kiguolis (1990-2011 m.). A. Kiguolio vadybinių, strateginių gabumų, mokėjimo suburti kolektyvą, skatinti kurti naujas programas dėka 1992 metais prie Klaipėdos aukštesniosios žemės ūkio mokyklos buvo prisijungtas Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumas,2002 m. Klaipėdos aukštesnioji ž. ū. m-la reorganizuota į Verslo ir technologijų kolegiją, tais pat metais prie jos prijungta Klaipėdos aukštesnioji technikos m-la. 2003 m. prie Verslo ir technologijų kolegijos prijungta Kretingos aukštesnioji ž. ū. m-la. 2009 m. pakeistas pavadinimas į Klaipėdos valstybinę kolegiją. 2009 m prijungta Klaipėdos kolegija (buvusios. aukštesniosios pedagogikos ir medicinos mokyklos).

Trečiasis parodų ciklas buvo skirtas žemės ūkio technikumo sportiniams laimėjimams prisiminti. Technikume veikė gaug sporto sekcijų: lengvoji atletika, krepšinis, tinklinis, kartingai, slidinėjimas ir kt. Moksleivius treniravo garsūs sportininkai, technikumo dėstytojai: Jonas Mažeika, pirmasis Lietuvoje pasiekęs šuolio į aukštį rekordą, paruošęs garsųjį 4 olimpiadų nugalėtoją V. Kidyką, Vytautas Jukelaitis, garsus dviratininkas, iš technikumo moksleivių parengęs pagrindą Klaipėdos pagrindinę dviratininkš komandą. laipėdos miesto rinktinei, Vytautas Adaškevičius –tinklinio, slidinėjimo treneris ir kt.

Klaipėdos žemės ūkio (buvusiame laukų) technikume visais laikais buvo puoselėjama kūno kultūra ir sportas.

Aktyviai sportavo ir dėstytojai ir moksleiviai. Buvo kultivuojamos įvairios sporto šakos.

Dėstytojo Mindaugo Venclovos iniciatyva  buvo įrengta lauko teniso aikštė prie pirmojo technikumo pastato.

Ilgus metu stalo tenisą globojo dėstytojas Filibertas Šiaulys.

Buvusio technikumo dėstytojo, vėliau žemės ūkio kadrų rengimo valdybos viršinino Tomo Mickevičiaus iniciatyva nuo 1973 metų pradėta rengti kasmetinės žemės ūkio mokyklų ir žemės ūkio technikumų dėstytojų spartakiados. Varžydavosi tinkinio, krepšinio, stalo teniso, šaudymo, šaškių ir šachmatininkų komandos.

1973 m. Klaipėdiečiai užėmė I-ąsias vietas tinklinio ir stalo teniso, II vietą – krepšino varžybose;

1974 m. užėmė I-ąsias vietas krepšino ir stalo teniso, II vietą tinklinio komanda;

1975 m. užėmė I-ąsias vietas tinklinio ir stalo teniso, II vietą – krepšino;

1976 m. I-ąsias vietas užėmė tinklininkai ir šachmatininkai.

Mūsų dėstytojai sudarė žemės ūkio mokyklų ir žemės ūkio technikumų dėstytojų respublikinių rinktinių branduolius:

Krepšinio – Jonas Mažeika, Algis Kulertas, J. Juknevičius;

Tinklinio – Aloyzas Lukošius, Saulius Žulkus, Artūras Kiguolis, S. Preibys;

Stalo teniso – Marytė Jocienė, Filibertas Šiaulys, Vladas Rimkevičius;

Šachmatų – Mindaugas Venclovas ir Benediktas Vitkus.

Geriausi technikomo moksleivių- sportininkų pasiekimai:

Vaclovas Kidykas- 1979 ir 1980 metais žemės ūkio technikumų spartakiadoje rutulio stūmimo ir disko metimo rekordininkas.

Ramutis Šilgalis – stalo tenisininkas, kandidatas į sporto meistrus, 1979 metų xxv ž.ū.m.  ir t.ū.t .spartakiados čempionas, 1980 metų ž.ū.m. ir t.ū.t. spartakiados komandinių varžybų čmpionas.

Klemas Prielgauskas – I atskyrio tinklininkas, xxvII ir xxvIII spartakiadų čempionas.

Algis Kubilius – imtynininkas, I atskyris, xxvII ir xxvIII spartakiadų čempionas.

Moksleiviai mėgo užsiiminėti kartingistų būrelyje.

Komanda varybose užimdavo prizines vietas.

1974 m. moksleivių varžybose “Klaipėda -74”  - II vieta.

1975 m.”Gargždų taurė”  - I vieta.

1976 m. “šakių taurė” – II vieta.

1976 m. Žemės ūkio ministerijos kartingistų taurės varžybos – čempionai.

Parodoje eksponuojami medaliai, garbės raštai, vimpelai, taurės.

Gegužės 26 d Klaipėdos valstybinės kolegijos socialinių mokslų fakultete vyko baigiamasis projekto ,,Aš už Lietuvą” renginys. Buvę technikumo (Laukų, ŽŪT, TŪT, KVTK, KVK SMF) moksleiviai, studentai, dėstytojai ir darbuotojai susitiko į popietę ,,Paupiai, Paupiai, mūsų ilgesio, nerimo uoste...2017“

Susitiko ir (ar) pažino vieni kitus, smagiai praleido popietę, prisiliesdami prie technikumo istorijos ištakų,  apžiūrėdami  fotografijų, sportinių, meninės saviveiklos apdovanojimų, leistų laikraštukų parodas, aplankydami Paupių vietoves, auditorijas, kur praėjo studentiška jaunystė, pirmoji meilė, gražūs pedagoginiai prisiminimai.

Daugiau projekto akimirkų ČIA

Partneriai
ir draugai

Kviečiame dalyvauti Tarptautinėje konferencijoje! Plačiau
Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.