Lietuvos energijos paramos fondas prisideda prie KVK laboratorijų bazės stiprinimo

Lietuvos energijos paramos fondas prisideda prie KVK laboratorijų bazės stiprinimo

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Lietuvos energijos paramos fondas prisideda prie KVK laboratorijų bazės stiprinimo

 

                 „Lietuvos energijos“ paramos fondas ir Klaipėdos valstybinė kolegija (toliau – KVK) pasirašė paramos sutartį, pagal kurią KVK įsipareigoja įgyvendinti projektą „Efektyvaus elektros energijos naudojimo tyrimo laboratorija“, o paramos fondo skiriamos lėšos - 13 930 EUR - bus panaudotos laboratorijos įrangai įsigyti.

„Lietuvos energijos“ paramos fondo tikslas – koordinuotai ir skaidriai teikti paramą projektams ir veiklai, kuri atitinka „Lietuvos energijos“ grupės socialinės atsakomybės kryptis, strategiją ir puoselėjamas vertybes, kuria vertę visuomenei ir valstybei. Daugiau apie paramos fondą čia.

Įgyvendinant paramos „Efektyvaus elektros energijos naudojimo tyrimo laboratorija“ projektą, planuojama įsigyti elektros energijos sąnaudų matavimo įrangą, įrengti laboratoriją, parengti elektros energijos sąnaudų įmonėse tyrimo ir taupymo galimybių vertinimo metodiką. Efektyvaus elektros energijos naudojimo tyrimo laboratorijoje planuojama vykdyti technologijos studijų srities programų studentų praktinį mokymą ir taikomuosius tyrimus, orientuotus į aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, kompetencijų plėtrą, praktinių įgūdžių tobulinimą.

Modernios įrangos įsigijimas ypač aktualus Technologijų fakulteto studentams, kuriems bus sudarytos sąlygos studijų proceso metu susipažinti su šiuolaikine technika, išmokti su ja dirbti, taip įgyjant įgūdžių, pritaikytų dabartiniams darbo rinkos poreikiams.

Toks KVK laboratorijų stiprinimas, tikimasi, paskatins tiesioginį bendradarbiavimą su profesinio mokymo institucijomis ir verslo organizacijomis, padidins galimybes tyrimus atlikti gamybinėse ir komercinėse įmonėse bei leis teikti rekomendacijas energijos taupymo klausimais.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su KVK socialiniais partneriais – „Lietuvos energijos“ grupės įmonėmis: UAB Energijos sprendimų centras (ESCO), UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (EnePRO) kartu bendradarbiaujant ir su Vakarų Lietuvos regiono gamybinėmis - komercinėmis įmonėmis.

UAB ESCO pagrindinė veikla apima energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir atsinaujinančių energijos šaltinių projektų vystymą.

UAB EnePRO – „Lietuvos energijos“ grupei priklausanti energetikos paslaugų įmonė, užsiimanti energetikos įrenginių ir sistemų statyba, rekonstravimu, gamyba, remontu bei priežiūra. Įmonė siūlo kompleksinius sprendimus, apimančius visą paslaugų vertės grandinę – nuo klientų poreikių analizės iki galutinio projekto įgyvendinimo etapo bei priežiūros. Turėdama aukštos kvalifikacijos specialistų komandą, EnePRO gali pasiūlyti platų energetikos paslaugų spektrą įvairiems ūkio objektams. Įmonėje taip pat veikia Laboratorija, kurioje vykdomi įvairūs elektros įrenginių bandymo darbai bei išvažiuojamoji aukštos įtampos įrenginių bandymų laboratorija, kuri yra didžiausia tokio tipo laboratorija Baltijos šalyse.

Vakarų Lietuvos regiono gamybinėse - komercinėse įmonėse bus atliekami tyrimai, kuriais bus siekiama nustatyti, ar įmonėje elektros energija naudojama efektyviai ir pateikiamos išsamios rekomendacijos dėl galimų elektros energijos sutaupymų.

Projektas sukurs vertę pajūrio regionui, prisidės prie visuomenei naudingų tikslų siekimo, jaunimo ugdymo ir užimtumo didinimo, atsakingo ir racionalaus energijos išteklių naudojimo, taršos mažinimo.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.