RENGIAME INOVATYVŲ ATEITIES IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĄ

RENGIAME INOVATYVŲ ATEITIES IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĄ

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

RENGIAME INOVATYVŲ ATEITIES IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĄ...

KVK Administravimo ir edukologijos katedra, išlaikydama gilias pedagogų rengimo tradicijas ir atsižvelgdama į didelį pedagogų poreikį,  realizuoja Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programą.

Šioje institucijoje studentai įgyja ne tik naujausių edukologijos  mokslo žinių apie ankstyvąjį vaikų ugdymą bei atlieka pedagoginę praktiką inovatyviai ir kūrybiškai  dirbančiuose darželiuose.

Gilindamiesi į šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos, didaktikos mokslų pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje, studentai tyrinėja kylančias  vaikų ugdymo problemas, o tyrimų rezultatus pristato Lietuvos aukštosiose mokyklose organizuojamose konferencijose.

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos programos studentai skatinami studijuoti pagal ERASMUS+ programą  ES šalių aukštosiose mokyklose.  Taip pat studentai pagilina specialybės žinias tarptautiniu lygiu  savo aukštojoje mokykloje,  klausydamiesi  iš Amerikos ir Europos į Kolegiją atvykstančių dėstytojų paskaitų. 

Būsimieji pedagogai dalyvauja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų (IKUP) klubo veikloje. Jie kartu su švietimo įstaigų vadovais, auklėtojais, katedros dėstytojais ir absolventais dalyvauja bendrose diskusijose, aptardami ugdymo aktualijas Lietuvos darželiuose, semiasi patirties, klausydamiesi dėstytojų ir auklėtojų pranešimų.  

Studentai, plėtodami pedagoginę saviraišką,  organizuoja įvairius renginius Kolegijoje. Kuria  projektus ir juos rodo Klaipėdos darželiuose.  Patys lankosi muziejuose, parodų rūmuose, susipažįsta su edukacinėmis programomis, skirtomis  ikimokyklinio amžiaus vaikams, bei tradiciškai savanoriauja Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose.

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programą pasirenka motyvuoti studentai, todėl šios studijų programos studentų įsidarbinimas – 100 proc.

 

KVK Administravimo ir edukologijos katedros lektorė Rima Ežerskienė

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.