SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENA KVK VERSLO FAKULTETE

SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENA KVK VERSLO FAKULTETE

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

KVK Verslo fakultete Administravimo ir edukologijos katedros dėstytojų iniciatyva buvo suorganizuotas ciklas renginių, skirtų Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.

Savaitę prieš renginį Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos, Įmonių ir įstaigų administravimo, Finansų, Buhalterinės apskaitos studijų programų pirmųjų kursų studentai dalyvavo jau tradiciniu tapusiame dailyraščio konkurse „Rašom!“ Studentams teko nurašyti rašytojų R. Granausko, K. Bradūno, Just. Marcinkevičiaus tekstus, pasiūlytus  Lietuvių kalbos ir literatūros instituto  darbuotojų.  Pirmųjų kursų studentai buvo pakviesti į paskaitą-mokymus „Didžiosios kalbos klaidos“, kurioje studentai turėjo galybę ne tik prisiminti dažniausiai oficialiuose raštuose ir viešojoje kalboje daromas kalbos klaidas, bet ir išbandyti jas atpažinti bei ištaisyti pasiūlytose kalbinėse situacijose. Verslo fakulteto bibliotekos darbuotojos minimos šventės proga pasiūlė išrinkti šių mokslo metų aktyviausią fakulteto skaitytoją, rinkimai vyko visą savaitę.

2018 m. gegužės 7 d. – KVK VF bendruomenė rinkosi į jaukią fakulteto biblioteką, kur dėstytojai ir studentai išgirdo ĮĮA pirmojo kurso studenčių pasakojimo apie šviesaus atminimo profesorių kalbininką Zigmą Zinkevičių, visus savo mokslininko darbus paskyrusį lietuvių kalbos tyrinėjimams. Prilygino profesoriaus veiklą Lietuvos inteligentų veiklai  spaudos draudimo metais. Studentės priminė šventės dalyviams 40 metų trukusias carines represijas, kurios varžė kiekvienos tautos brandumą liudijančius ženklus – kalbą, knygų leidybą, spaudą, laisvą žodį... Knygnešių (lietuviškų knygų kontrabandininkų) ir daraktorių (slaptųjų mokyklų mokytojų) „gadynę“.

Renginio metu buvo paskelbti ir apdovanoti dailyraščio konkurso „Rašom!“ nugalėtojai: IPP7-1 studentės Beatričė Raišienė ir Gabrielė Martinkutė, F 19-1 studentė Erika Jotkutė ir BA 23-1 studentė Sigita Miciūtė. Aktyviausio skaitytojo vardo nusipelnė LV18-3 studentas Karolis Petrokas.

Renginį įprasmino bibliofilo D. Kauno pasakyti žodžiai: „Spaudos atgavimo diena turėtų būti antroji šventė po nepriklausomybės atgavimo...“

KVK VF Administravimo ir edukologijos lektorė R. Ežerskienė

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.