Sveikiname Technologijų fakulteto lektorių Edgarą Artemčiuką apsigynus disertaciją.

Sveikiname Technologijų fakulteto lektorių Edgarą Artemčiuką apsigynus disertaciją.

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Sveikiname Technologijų fakulteto lektorių Edgarą Artemčiuką, 2017-09-29 Vilniaus Universitete apsigynus disertaciją, tema:
„Hibridinis objektų sekimo metodas papildytos realybės sistemose naudojant Kalmano filtrą“.

Pilną disertaciją ir jos santrauką galima rasti čia:https://www.mii.lt/naujienos/mii-naujienos/doktoranturos-skelbimai/623-daktaro-disertacijos-gynimas-edgaras-artemciukas-hibridinis-objektu-sekimo-metodas-papildytos-realybes-sistemose-naudojant-kalmano-filtra-2017-m-rugsejo-29-d-13-00-val

Trumpa anotacija:Disertacijoje atliktas kompiuterinės regos ir jutiklių duomenų sujungimo metodų tyrimas, skirtas sekti objekto orientaciją ir poziciją realioje aplinkoje. Daugelis esamų objekto orientacijos ir pozicijos sekimo metodų tyrimų yra labiau teoriniai, aprašomojo pobūdžio arba juose analizuojama tik dalinė problema: pozicijos ir orientacijos įvertinimas tik kompiuterinės regos metodų atvejais; tik pozicijos arba tik orientacijos įvertinimas jutiklių duomenų sujungimo metu. Disertacijoje pateikti siūlymai, kaip kompiuterinės regos metodų trūkumus sumažinti, kai objekto sekimas nutrūksta arba sutrikdomas dėl besikeičiančių konkretaus objekto išorės savybių po vaizdo transformacijų, okliuzijų ar kitų aplinkos sąlygų, naudojant mobiliųjų įrenginių jutiklių (akselerometro, giroskopo ir magnetometro) duomenų sujungimą. Pasiūlytas hibridinis objektų sekimo metodas naudojant Kalmano filtrą pasižymi papildančiomis savybėmis pozicijos ir orientacijos įvertinimo atžvilgiu, kur pašalinti atskirai naudojamų objekto sekimo metodų trūkumai, kaip triukšmas, nuokrypiai ir sekimo sutrikimai. Hibridinio objektų sekimo metodo rezultatai, eksperimentiškai įvertinti ir palyginti su imituotais kompiuterinės regos bei jutiklių duomenų sujungimo metodo duomenimis, rodo padidėjusį sekimo tikslumą. Hibridinis objekto sekimo metodas naudojant Kalmano filtrą adaptuotas mobiliesiems įrenginiams papildytos realybės daiktų interneto srityje siekiant užtikrinti nepertraukiamą virtualaus turinio atvaizdavimą.

Partneriai
ir draugai

Kviečiame dalyvauti Tarptautinėje konferencijoje! Plačiau
Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.