Tiesioginis priėmimas į KVK iki rugpjūčio 31 d.

Tiesioginis priėmimas į KVK iki rugpjūčio 31 d.

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Tiesioginis priėmimas į KVK

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje iki rugpjūčio 31 d. vyksta tiesioginis priėmimas.  Šiuo būdu gali stoti asmenys, turintys brandos atestatą ir nemažesnį kaip 1,6 konkursinį balą. Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas.

Priėmimo į Kolegiją faktas įtvirtinamas pasirašant studijų sutartį tarp Kolegijos ir įstojusiojo. Vienas pasirašytos sutarties egzempliorius priėmimo metu atitenka įstojusiam.

Visi asmenys įstoję į Kolegiją ir pasirašantys studijų sutartis, moka 40 Eurų registracijos įmoką. Kolegijos priėmimo tarnybai būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų dokumentų kopijos (jas patvirtina įgaliotas kolegijos priėmimo tarnybos narys) arba notaro patvirtinti jų nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu. Stojančiojo įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą, privalo turėti raštišką notaro  patvirtintą įgaliojimą, ir stojančiojo dokumentų originalus (arba notaro patvirtintas kopijas).

Studijų programos ir studijų programų kainos

2017 m. atskiras priėmimas vykdomas į šias studijų programas

Informacija apie priėmimą teikiama:

Tel.nr.: 8 630 07738

El. pašas: priemimas@kvk.lt 

Atskiro priėmimo metu pateikti šiuos dokumentus:

Vyksta priėmimas į aukštesnius kursus arba individualias studijas.

Į aukštesnįjį kursą gali būti priimti asmenys, studijavę aukštosiose mokyklose, Kolegijos kituose fakultetuose arba pageidaujantys tęsti nebaigtas studijas. Dėl priėmimo į aukštesnįjį kursą, teirautis fakultetuose.

Individualių studijų studentai į Kolegiją priimami pagal Kolegijos individualių studijų tvarką.  

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.