Neįgaliųjų studentų rėmimas

Neįgaliųjų studentų rėmimas

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Tikslinė išmoka - parama studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis (sunkus arba vidutinis). Tikslinės išmokos, skiriamos pirmą kartą prašantiems studentams studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Studentai gali teikti prašymus:

  • Tikslinei išmokai gauti, kurią skiria Valstybinis studijų fondas (152 Eur kas semestrą) (pildyti prašymą per informacinę sistemą vsf.lt)
  • Finansinei pagalbai gauti, kurią teikia Kolegija (82,30 Eur kas mėnesį ir 121, 60 Eur valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantiems studentams kas semestrą) (pildyti prašymą Kolegijos fakultete arba Studijų ir karjeros centre. Pildant prašymą pateikti galiojantį neįgaliojo pažymėjimą).

 

Tikslinės išmokos ir finansinės pagalbos mokėjimas sustabdomas:

* jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis).

                     

Tikslinės išmokos ir finansinės pagalbos mokėjimas nutraukiamas:

*studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;

*studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;

*studentui mirus.

 


Informacija dėl išmokų neįgaliems studentams:

Studijų ir karjeros centras

+370 630 07 738

studijos.karjera@kvk.lt

 

Teisės aktai

 

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.