Neįgaliųjų studentų rėmimas

Neįgaliųjų studentų rėmimas

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 92-3655; 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380), nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą.

Finansinę pagalbą gali gauti studentai:

  • turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
  • pirmą kartą studijuojantys pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą;
  • neturintys įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės

  1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti - (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – šiuo metu 60.00 €. 
  2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą – šiuo metu 121,60 €.

Nuo 2012 m. pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, gali gauti tikslinę išmoką (152 € per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama įgyvendinant Europos socialinio fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. Projektą įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partneriais – 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Daugiau informacijos „Studijuok tobulėk“ tinklalapyje.

Pateikiami dokumentai


Informacija dėl išmokų neįgaliesiems studentams

Kontaktinis asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Studijų ir karjeros centro vadovė

VILMA BRIDIKIENĖ

+370 655 38 762

v.bridikiene@kvk.lt

Kontaktiniai asmenys fakultetuose:
Asta Mažionienė - Sveikatos mokslo fakultetas +370 650 18 276;
Aušra Anužienė - Socialinių mokslų fakultetas +370 655 35 144;
Sigutė Savickienė - Technologijos fakultetas +370 655 91 547;
Narūnas Martinkus - Rietavo studijų centras.

Norėdami gauti finansinę pagalbą (56,00 €; 121,60 €) studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti:

  • prašymą suteikti finansinę pagalbą (1 priedas);
  • neįgaliojo pažymėjimą.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje https:// vsf. lrv. lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Teisės aktai

Partneriai
ir draugai

KONKURSAS EITI KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS Plačiau
Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.