Neįgaliųjų studentų rėmimas

Neįgaliųjų studentų rėmimas

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 92-3655; 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380), nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą.

Finansinę pagalbą gali gauti studentai:

  • turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
  • pirmą kartą studijuojantys pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą;
  • neturintys įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės

  1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti - (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – šiuo metu 60.00 €. 
  2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą – šiuo metu 121,60 €.

Nuo 2012 m. pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, gali gauti tikslinę išmoką (152 € per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama įgyvendinant Europos socialinio fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. Projektą įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partneriais – 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Daugiau informacijos „Studijuok tobulėk“ tinklalapyje.

Pateikiami dokumentai


Informacija dėl išmokų neįgaliesiems studentams

Kontaktinis asmuo Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Studijų ir karjeros centro vadovė

VILMA BRIDIKIENĖ

+370 655 38 762

v.bridikiene@kvk.lt

Kontaktiniai asmenys fakultetuose:
Asta Mažionienė - Sveikatos mokslo fakultetas +370 650 18 276;
Aušra Anužienė - Socialinių mokslų fakultetas +370 655 35 144;
Sigutė Savickienė - Technologijos fakultetas +370 655 91 547;
Narūnas Martinkus - Rietavo studijų centras.

Norėdami gauti finansinę pagalbą (56,00 €; 121,60 €) studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti:

  • prašymą suteikti finansinę pagalbą (1 priedas);
  • neįgaliojo pažymėjimą.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje https:// vsf. lrv. lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Teisės aktai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.