Projektų skyrius

Projektų skyrius

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Skyriaus tikslas:

Užtikrinti pagrindinių KVK funkcijų vykdymą tinkamai planuojant, koordinuojant ir vykdant projektus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

 Projektų skyriaus funkcijos:

  • Informacijos apie kvietimus teikti paraiškas rinkimas, analizė bei sklaida, konsultacijos paraiškų bei kitos projektinės dokumentacijos pildymo klausimais;
  • Projektų apimties, laiko, sąnaudų, kokybės, žmogiškųjų išteklių, komunikacijos, rizikos, pirkimų ir suinteresuotųjų šalių valdymo planavimas, partnerių Lietuvoje ir kitose valstybėse paieška;
  • Projektų vykdymas, monitoringas ir kontrolė; 
  • Projektų užbaigimas, projektinės veiklos patirties analizė

Kontaktai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.