Publikacijos ir jų registravimo tvarka

Publikacijos ir jų registravimo tvarka

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami pripažintuose šalies ir užsienio, Clarivate Analytics Web of Science pagrindinių žurnalų sąrašo leidiniuose, recenzuojamose periodiniuose leidiniuose bei mokslo žurnaluose įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes.

2017 metais dėstytojai ir studentai publikavo straipsnius 21 mokslo kryptyje:

Mokslo kryptis

Publikacijų skaičius

Aplinkos inžinerija

9

Chemijos inžinerija

12

Edukologija

12

Ekologija ir aplinkotyra

2

Ekonomika

15

Elektros ir elektronikos inžinerija

4

Etnologija

1

Filologija

1

Informatika

1

Informatikos inžinerija

10

Matavimų inžinerija

3

Mechanikos inžinerija

4

Medicina

17

Odontologija

11

Slauga

20

Sociologija

11

Statybos inžinerija

3

Teisė

1

Transporto inžinerija

12

Vadyba

43

Visuomenės sveikata

14


Mokslinių publikacijų dinamika pagal publikacijos rūšį 2015-2017 m.

PAVADINIMAS

2015

2016

2017

Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings

-

-

5

Tezės ISI Master Journal List

-

-

-

Straipsnis konferencijos medžiagoje LMT patvirtintose DB

4

-

-

Straipsnis konferencijos medžiagoje, išleistoje pripažintoje leidykloje ir/ar kitose patvirtintose DB

1

3

2

Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

-

-

3

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

1

7

11

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

15

12

-

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

-

4

-

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

-

3

-

Straipsnis ISI Web of Science

4

3

1

Straipsnis ISI Master Journal List

1

-

-

Straipsnis LMT patvirtintose DB

18

27

-

Straipsnis kitose DB

3

7

38

Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose

1

2

2

Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje

1

1

7

Straipsnis (apžvalginis, įvadinis, informacinis)

-

2

-

Recenzuotos išplėstinės tezės (extended abstracts)

1

-

14

Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose

2

7

6

Konferencijų tezės nerecenzuojamose leidiniuose

-

3

4

Iš viso publikacijų

52

81

93


KVK darbuotojų publikacijų registravimo tvarka

Publikacija registruojama bibliotekoje (TF). Ją privalo pateikti publikacijos autorius arba įgaliotas asmuo nedelsiant po jos publikavimo. Darbuotojai, registruojantys savo publikacijas, turi pateikti užpildytą publikacijos registravimo formą. Publikacijų registravimo formose turi būti pateikti duomenys apie:

- publikacijos autorių;

- bendraautorius;

- publikaciją referuojančias DB (jei jos žinomos);

- reikšminius žodžius (raktažodžius) lietuvių ir anglų kalbomis (jei jų nėra prie publikacijos)

- nurodoma mokslo kryptis – žr. Mokslo sričių ir krypčių klasifikatorių;

- nurodoma publikacijos rūšis – žr. Publikacijų rūšių klasifikatorių.

Darbuotojai turi pateikti ir publikacijų kopijas:

- jeigu knyga - antraštinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio, metrikos, santraukų ir literatūros sąrašo kopijas;

- jeigu knygos dalis - leidinio, kuriame išspausdinta knygos dalis, antraštinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio, metrikos bei knygos dalies pirmo ir paskutinio puslapių kopijas (su literatūros sąrašu ir santraukomis);

- jeigu straipsnis (konferencijos medžiaga) - leidinio, kuriame išspausdintas straipsnis (pranešimas), antraštinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio ir metrikos bei straipsnio kopiją.

Mokslines publikacijas prašytume registruoti nuolat (per visus metus), nelaukiant metų pabaigos, kad būtų sudaryta kokybiška Kolegijos mokslininkų publikacijų duomenų bazė bei atlikta tiksli publikacijų apskaita.

Biblioteka informaciją apie užregistruotas publikacijas pateikia ALEPH duomenų bazėje.

Išsamesnės informacijos teiraukitės: KVK Technologijų fakultetas, Bijūnų g. 10, 301 kab., tel. 8 630 07 742, el. p. pdb@kvk.lt

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.