Rietavo studijų centras

Rietavo studijų centras

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Klaipėdos valstybinės kolegijos Rietavo studijų centro istorija prasideda kai buvo įsteigta pirmoji lietuviška profesinė žemės ūkio mokykla, vadinta ,,Ūkininkystės mokslinyčia”, įkurta 1859 metais Rietave, suvaidino svarbų vaidmenį ne tik Rietavo ir jo apylinkių kultūrinimui. Ji atliko pakankamai reikšmingą vaidmenį ir visos Žemaitijos gyventojų švietimui, mokymui ūkininkauti, lietuviškam susivokimui.

Per daugelį metų keitėsi mokyklos pavadinimai, darbo kryptys, vadovai, mokytojai ir mokiniai, tačiau visada ši mokykla atliko savo misiją. Nuo tų laikų, kai buvo įkurtas technikumas, išleista daugiau kaip 8000 absolventų.

1952 – 1960 m. naujai įkurto Žemės ūkio technikumo direktoriumi buvo Gustavas Gontis. Pradžia, kaip ir visada buvo sunki – trūko auditorijų, sporto ir aktų salių, įrangos, darbo vietų praktikoms atlikti ir lėšų. Trūko dėstytojų, bet nepaisant to, technikumas gyvavo ir stiprėjo – išsiplėtė praktinio mokymo bazė, iš kitos paskirties patalpų buvo įrengta sporto salė (vadinta ,,šaltąja”), kurioje vyko ir šokiai, ir kiti renginiai, buvo pasodintas nemažas sodas, pastatytas pirmasis bendrabutis. G. Gončiui perėjus dirbti į Marijampolę, direktoriumi buvo paskirtas Jonas Ivaška.

1960 – 1968 m. technikumas stipriai išaugo, būtinai reikėjo naujų patalpų.Panaikinus Rietavo rajoną, technikumas paveldėjo pastatus iš valdžios institucijų miesto centre. Toks sprendimas buvo laikinas, nes gautos patalpos buvo nepritaikytos mokymo reikmėms, be to ir jų neužteko. Žemės ūkio ministerija, kuriai tada priklausė technikumas, nutarė, kad reikia statyti naujus pastatus, bet buvo net ketinimų juo statyti Plungėje ir žemės ūkio technikumą perkelti ten, tačiau pavyko atsilaikyti. Projektavimo darbus nutarta pradėti  Rietave.

1968 – 1980 m. direktoriumi dirbo Č. Čėsna. Nuo pat savo darbo pradžios jaunas direktorius, tuo metu jau pasižymėjęs ir turėjęs Lietuvos nusipelniusio mokytojo vardą, norėjo iš esmės pakeisti technikumą, turėjo rūpintis naujų pastatų projektavimu. 1972 metais, baigtas projektavimas ir pradėtas statyti naujas mokymo kompleksas. Jį sudarė: aštuonių šimtų vietų mokymo korpusas su aktų ir sporto salėmis bei uždaru plaukimo baseinu, taip pat praktinio mokymo korpusai. Moksleivių buičiai buvo pastatyti du bendrabučiai – 400 vietų ir 250 vietų, didelė valgykla. Dėstytojams ir darbuotojams buvo pastatyti trys namai po aštuoniolika butų bei vaikų darželis – lopšelis. Reikia neužmiršti ir komunalinių reikalų – vandentiekis ir nuotėkų tinklai, didžiulė katilinė ir šiluminės trasos aptarnavimo ne tik naujus technikumo pastatus, bet ir visą Rietavo miestą. 1973 m.  rugsėjo 1 dieną buvo atidarytas naujas mokymo kompleksas. Pagerėjusiomis darbo ir buities sąlygomis labai džiaugėsi pedagogų kolektyvas ir moksleiviai. Visi suprato, kad nauja mokymo bazė tarnaus ilgus dešimtmečius. Gal ji tarnaus ir šimtmetį ruošiant specialistus Žemaitijai.

1980 m. direktoriumi paskiriamas dirbti Jonas Jagminas. Č. Čėsna paskiriamas dirbti direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams ir dirbo juo iki 1984 m. rugpjūčio. J. Jagmino darbo technikume metai pasižymi didelėmis permainom - toliau buvo tobulinama mokymo bazė, labai daug dėmesio ir pastangų buvo dedama mokomajam ūkiui stiprinti, gerinti darbuotojų darbo sąlygas, statyti daug gyvenamų namų.  Moksleivių skaičius technikume pasiekia 1200.

Nuo 1987 m. direktoriumi dirba J. Bačinskas.

2002 m. Aukštesniosios mokyklos bazėje įkurta aukštoji mokykla - Žemaitijos kolegija.

Aukštoji mokykla Žemaitijos kolegija savo veiklą pradėjo 2002 metais, kai Lietuvos Vyriausybė 2002 m.  rugpjūčio  30 d. nutarimu  Nr. 1376 (nutarimą žiūr. toliau)   nutarė įsteigti   šią  aukštąją mokyklą, reorganizuojant Rietavo aukštesniąją žemės ūkio mokyklą. Taigi, kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Žemaitijos kolegijos statutą patvirtino švietimo ir mokslo ministras tų pačių metų rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1511. statute buvo numatyta, kad kolegiją sudaro du fakultetai – Rietavo vadybos ir Rietavo technologijų. Kolegijos direktoriaus pareigybė buvo pavadinta – laikinasis direktorius ir juo paskirtas iki tol dirbęs Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktorius Jonas Eugenijus Bačinskas. Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai buvo paskirta buvusi skyriaus vedėja Sigutė Savickienė. Vadybos fakulteto dekanu tapo Kostas Andrijauskas, technologijų fakulteto dekanu – Pranas Kirklys.

2003 m. birželio mėnesį vykdant Švietimo ir mokslo ministro įsakymą buvo reorganizuota Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla (Telšių taikomosios dailės mokyklos istoriją skaitykite žemiau) ir įkurtas Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir pedagogikos fakultetas. Fakulteto dekane buvo paskirta Janina Reinienė. Be to, tuo pačiu laiku Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybės nurodymu Mažeikių politechnikos mokyklos patalpose buvo atidarytas Žemaitijos kolegijos Rietavo vadybos fakulteto Mažeikių studijų skyrius. Skyriaus vedėja buvo paskirta Marija Labžentienė.

2016 m. rugpjūčio 17 d. įkuriamas Klaipėdos valstybinė kolegijos Rietavo studijų centras

Centro įkūrimą lėmė 2016-05-05 Švietimo ir mokslo ministerijos raštas, kuriame sutinkama su Kolegijos siūlymų vietoj likviduojamos Žemaitijos kolegijos įkurti Klaipėdos valstybinės kolegijos Rietavo studijų centrą

Šiuo metu KVK Rietavo studijų centre baigiamos įgyvendinti studijų programos ir planuojamas jo uždarymas.

 

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.