Rietavo studijų centras

Rietavo studijų centras

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Rietavo studijų centro funkcijos:

 • Įgyvendinti Kolegijos statute įvardytus Kolegijos veiklos tikslus, uždavinius ir misiją.
 • Rengti, akredituoti ir įgyvendinti  studijų programas.
 • Plėtoti taikomąją mokslinę veiklą, orientuojantis į veiklos pasaulio poreikius.
 • Ugdyti specialistus, gebančius savarankiškai dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis.
 • Užtikrinti studijų kokybės sistemos veiksmingumą.
 • Plėtoti studijų tarptautiškumą, akademinius mainus ir projektinę veiklą.
 • Užtikrinti laboratorijų ir kitos praktinio mokymo bazės funkcionavimą.
 • Stiprinti ir plėtoti sanglaudą tarp studijų, mokslo ir verslo bendruomenių.
 • Vertinti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas.
 • Plėtoti suaugusiųjų mokymą.
 • Visuomenę informuoti apie  Rietavo studijų cento veiklą.
 • Puoselėti organizacijos kultūrą.

 Kontaktai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.