Slaugos ir socialinės gerovės katedra

Slaugos ir socialinės gerovės katedra

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Studijų sritis Sveikatos mokslai

Studijų kryptis Slauga ir akušerija, Socialinis darbas

Address: Jaunystės g. Nr. 2, LT- 92255 Klaipėda; Donelaičio g. 10, LT- 92143 Klaipėda

Žiūrėti žemėlapyje

Dr. Akvilė Virbalienė

Katedros vedėja

Katedroje vykdomos studijų programos

Socialinis darbas (6531JX001)
Programa akredituota iki 2021-06-30

Socialinio darbo studijų programa skirta parengti socialinius darbuotojus, gebančius nuolat besikeičiančioje visuomenėje profesionaliai ir kūrybiškai taikyti socialinio darbo žinias ir įgūdžius teikiant socialinę pagalbą skirtingoms klientų grupėms, įsipareigojant socialiniam teisingumui, žmogaus teisėms ir profesinei etikai.

Karjeros galimybės. Absolventai galės dirbti socialiniais darbuotojais socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėtvarkos institucijose, viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuose.

Bendrosios praktikos slauga (6531GX002);
Programa akredituota iki 2022-08-31

Bendrosios praktikos slaugos studijų programa skirta parengti specialistą, gebantį dirbti savarankiškai ir komandoje, turintį puikius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas pirminio, antrinio ir tretinio lygių sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.

Karjeros galimybės. Absolventui, baigusiam studijų programą, suteikiama bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija. Absolventas įgyja teisę dirbti savarankiškai arba įvairių sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą. Įgijus bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, išduodama Bendrosios slaugos praktikos licencija, patvirtinanti suteiktą teisę verstis slaugos praktika. Licenciją išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801) ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Slaugos praktikos licencijavimo taisyklėmis.

Katedra kartu su Mokymo ir paslaugų centru vykdo šiuos mokymus:

  • Įžanginiai mokymai socialinio darbuotojo padėjėjams.
  • Komandos telkimas ir komandinio darbo svarba socialiniame darbe.
  • Perdegimo sindromas socialiniame darbe.

Detalesnė informacija apie suaugusiųjų mokymą - www.kvkmokymai.lt.

Dokumentai

Katedros dėstytojai

Daiva Narvilienė

Lektorė

Diana Kleštornė

Lektorė

Dr. Akvilė Virbalienė

Docentė

Pradėk nuo saves, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas. (Martin Buber)

Konsultacijų grafikas

Skaidrė Račkauskienė

Lektorė

Trys labai svarbūs žodžiai: PRADĖK TUOJ PAT!

Konsultacijų grafikas

Deimantė Kemzūrienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Aldona Šumskienė

Lektorė

Nėra to blogo, kas neišeitų į gera.

Konsultacijų grafikas

Gitana Tauraitė Janušauskienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Aurelija Žebrauskaitė

Lektorė

Vaizduotė yra svarbesnė už žinias. (A. Einstein)

Konsultacijų grafikas

Stoukuvienė Žaneta

Trumpulytė Martyna

Vilčinskienė Irena

Dr. Žydžiūnaitė Vilma

Žubrickienė Irena

Julija Eidukevičiūtė

Konsultacijų grafikas

Dr. Jolita Viluckienė

Docentė

Dr. Vaidotas Granickas

Docentas

Dr. Renata Arlauskienė

Docentė

Ina Valeckienė

Lektorė

Jurgita Jokūbaitienė

Lektorė

Violeta Kaulitizky

Lektorė

Rūta Šaulinskienė

Lektorė

Ingrida Veitienė

Asistentė

Žaneta Faizrachmanova

Laborantė

Erika Pociūtė

Laborantė

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.