Slaugos katedra

Slaugos katedra

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Studijų sritis Sveikatos mokslų studijų krypčių grupė

Studijų kryptis Slauga ir akušerija

+370 659 64350

Address: K. Donelaičio g. 10, LT- 92143, Klaipėda

Žiūrėti žemėlapyje

Daiva Narvilienė

Katedros vedėja

Katedroje vykdomos studijų programos

Bendrosios praktikos slauga (6531GX002);
Programa akredituota iki 2022-08-31

Bendrosios praktikos slaugos studijų programa skirta parengti specialistą, gebantį dirbti savarankiškai ir komandoje, turintį puikius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas pirminio, antrinio ir tretinio lygių sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.

Karjeros galimybės. Absolventui, baigusiam studijų programą, suteikiama bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija. Absolventas įgyja teisę dirbti savarankiškai arba įvairių sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą. Įgijus bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, išduodama Bendrosios slaugos praktikos licencija, patvirtinanti suteiktą teisę verstis slaugos praktika. Licenciją išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801) ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Slaugos praktikos licencijavimo taisyklėmis.

Katedra kartu su Mokymo ir paslaugų centru vykdo šias specializacijas:

  • Anestezijos ir intensyviosios slaugos;
  • Skubiosios medicinos pagalbos;
  • Operacinės slaugos;
  • Psichikos slaugos;
  • Bendruomenės slaugos;
  • Anestezijos.

Detalesnė informacija apie suaugusiųjų mokymą - www.kvkmokymai.lt.

Dokumentai

Katedros dėstytojai

Irena Bagdonienė

Asistentė

Jūratė Beinorienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Justė Beržanskienė

Asistentė

Nijolė Dambrauskienė

Asistentė

Konsultacijų grafikas

Jurgita Dudėnė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Doc. dr. Nijolė Galdikienė

Docentė

Konsultacijų grafikas

Rasa Indriuškienė

Asistentė

Konsultacijų grafikas

Leonas Janušas

Lektorius

Vaida Karulaitienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Rasa Liutikienė

Lektorė

Agelija Mataitienė

Asistentė

Doc. dr. Asta Mažionienė

Docentė

Konsultacijų grafikas

Aldona Mockienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Rimantė Morkūnienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Daiva Narvilienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Aušra Nikolajevienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Aida Smagurienė

Lektorė

Vida Staniulienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Vida Stončienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Daina Šutrajevienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Jurgita Vaitiekienė

Lektorė

Diana Virketienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Andželika Zavackienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Irina Zelenienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Dr. Vilma Žydžiūnaitė

Profesorė

Irena Žubrickienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Tomas Virbalis

Lektorius

Sigita Žilytė

Slaugos katedros laborantė

Mockienė Aldona

Konsultacijų grafikas

Morkūnienė Rimantė

Konsultacijų grafikas

Penkauskaitė Lina

Konsultacijų grafikas

Stoukuvienė Žaneta

Konsultacijų grafikas

Šutrajevienė Daina

Konsultacijų grafikas

Trumpulytė Martyna

Konsultacijų grafikas
Konsultacijų grafikas

Vilčinskienė Irena

Konsultacijų grafikas

Virketienė Diana

Konsultacijų grafikas

Zelenienė Irina

Žebrauskienė Agnija

Konsultacijų grafikas

Dr. Žydžiūnaitė Vilma

Žubrickienė Irena

Konsultacijų grafikas

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.