Slaugos katedra

Slaugos katedra

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Studijų sritis Sveikatos mokslai

Studijų kryptis Slauga ir akušerija

+370 659 64350

Address: K. Donelaičio g. 10, LT- 92143, Klaipėda

Žiūrėti žemėlapyje

Daiva Narvilienė

Katedros vedėja

Katedroje vykdomos studijų programos

Bendrosios praktikos slauga (6531GX002);
Programa akredituota iki 2022-08-31

Bendrosios praktikos slaugos studijų programa skirta parengti specialistą, gebantį dirbti savarankiškai ir komandoje, turintį puikius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas pirminio, antrinio ir tretinio lygių sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą.

Karjeros galimybės. Absolventui, baigusiam studijų programą, suteikiama bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija. Absolventas įgyja teisę dirbti savarankiškai arba įvairių sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą. Įgijus bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, išduodama Bendrosios slaugos praktikos licencija, patvirtinanti suteiktą teisę verstis slaugos praktika. Licenciją išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801) ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Slaugos praktikos licencijavimo taisyklėmis.

Socialinis darbas (6531JX001)
Programa akredituota iki 2021–06-30

Katedra kartu su Mokymo ir paslaugų centru vykdo šias specializacijas:

  • Anestezijos ir intensyviosios slaugos;
  • Skubiosios medicinos pagalbos;
  • Operacinės slaugos;
  • Psichikos slaugos;
  • Bendruomenės slaugos;
  • Anestezijos.

Detalesnė informacija apie suaugusiųjų mokymą - www.kvkmokymai.lt.

Dokumentai

Katedros dėstytojai

Jūratė Beinorienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Justė Beržanskienė

Lektorė

Doc. dr. Nijolė Galdikienė

Docentė

Konsultacijų grafikas

Rasa Indriuškienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Leonas Janušas

Lektorius

Vaida Karulaitienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Rasa Liutikienė

Lektorė

Doc. dr. Asta Mažionienė

Docentė

Konsultacijų grafikas

Aušra Nikolajevienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Irina Zelenienė

Lektorė

Konsultacijų grafikas

Dr. Vilma Žydžiūnaitė

Profesorė

Tomas Virbalis

Lektorius

Penkauskaitė Lina

Konsultacijų grafikas

Rūta Šaulinskienė

Lektorė

Ingrida Veitienė

Asistentė

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.