Statyba

Statyba

  • Apie programą: ( AIKOS )
  • Studijų dalykai:Ištęstinių studijų dalykų planas
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupė
  • Studijų kryptis: Statybos inžinerija
  • Studijų trukmė: Nuolatinės (NL) studijos - 3 metai, Ištęstinės (I) studijos – 4 metai
  • Studijų organizavimo būdas: Nuolatinės (dieninės), ištęstinės (sesijinės) studijos

  • Suteikiamas kvalifikacijos laipsnis: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
  • Studijų kalba: Lietuvių
  • Studijų programos akreditavo laikotarpis: iki 2022-06-30

Kitos technologijų fakulteto studijų programos

Informatikos inžinerija

Studijų sritis: informatikos mokslų studijų krypčių grupė

Fakultetas: technologijų fakultetas

Studijų forma: nuolatinės, ištęstinės

Geodezija

Studijų sritis: inžinerijos mokslų studijų krypčių grupė

Fakultetas: technologijų fakultetas

Studijų forma: nuolatinės

Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas.

Informatika

Studijų sritis: informatikos mokslų studijų krypčių grupė

Fakultetas: technologijų fakultetas

Studijų forma: nuolatinės

Studijų programos Informatika studentai kuria, peržiūri ir perrašo kompiuterių programas J...

Mechanikos inžinerija

Studijų sritis: inžinerijos mokslų studijų krypčių grupė

Fakultetas: technologijų fakultetas

Studijų forma: nuolatinės, ištęstinės

Absolventai, baigę mechanikos inžinerijos studijų programą, galės dirbti įvairiose įmonėse...

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.