Sveikatos mokslų fakultetas

Sveikatos mokslų fakultetas

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto istorija siekia prieškarinį laikotarpį. 1934 m. prie Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninės buvo įsteigti dvimečiai gailestingųjų seserų kursai, kurių steigėjas buvo ligoninės vyr. gydytojas doc. Juozas Ciplijauskas. Nuo 1934m. iki1939 metų medicinos mokyklą baigė apie 120 gailestingųjų seserų, kurios dirbo Klaipėdos miesto ir Klaipėdos krašto ligoninėse.

1945 m. spalio mėn. įkuriama Klaipėdos medicinos mokykla, kurioje buvo rengiamos medicinos seserys, akušerės ir felčeriai.

1971 m. mokykla buvo pavadinta gydytojo profesoriaus Juozo Kupčinsko vardu. Tais pačiais metais studentų reikmėms tenkinti pastatytas 400 vietų studentų bendrabutis. J. Kupčinsko vardo medicinos mokykloje tuo metu mokėsi apie 800 būsimųjų medicinos seserų, akušerių ir felčerių.

1991 m., mokyklai tapus Klaipėdos aukštesniąja medicinos mokykla, buvo atnaujintos studijų programos, pradėti rengti kvalifikuoti sveikatos priežiūros specialistai.

1993 – 1999 m., įgyvendinant projektą ,,Bazinis slaugos mokymas Lietuvoje”, atsirado galimybė rengti slaugos specialistus pagal naują slaugos studijų programą, atitinkančią ES šalyse priimtus standartus.

1996 m. pagal PHARE projektą buvo parengta socialinio darbo studijų programa ir pradėti rengti socialiniai darbuotojai. 1998 m. pradėta realizuoti kineziterapijos studijų programa, o 2000m. pradėti rengti kosmetikos specialistai, studijuojantys pagal kosmetologijos studijų programą. Vykdant naujas studijų programas buvo atnaujinta materialinė mokymo bazė, studentams sudarytos sąlygos įgyti naujausias mokslo žinias ir profesinius įgūdžius.

Vykdant aukštojo mokslo reformą Lietuvoje, 2001 m. mokykla buvo reorganizuojama ir tapo Klaipėdos kolegijos Sveikatos fakultetu. Buvo pradėtos realizuoti studijų programos, atitinkančios aukštojo neuniversitetinio mokslo reikalavimus. 2002 m. priimti pirmieji studentai į odontologinės priežiūros studijų programą, o 2008m. pradėti rengti burnos higienos specialistai, studijuojantys burnos higienos studijų programa.

2009 m. rugsėjo 1d. Klaipėdos kolegiją prijungus prie Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos, fakultetas tapo Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultetu. Šiuo metu Sveikatos mokslų fakultete realizuojamos biomedicinos mokslų srities ir socialinių mokslų studijų programos: Burnos higiena, Kineziterapija, Bendrosios praktikos slauga, Socialinis darbas, Odontologinė priežiūra, Dietetika ir Grožio terapija. Sveikatos mokslų fakulteto studentai turi puikias galimybes pasirinkti savo būsimo darbo vietą, atlikdami specialybės praktikas įvairiose Klaipėdos miesto ir Lietuvos Vakarų regiono Sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų teikimo institucijose. Studijų tarptautiškumas - tai dar viena galimybė studentams dalį studijų programos vykdyti kitoje šalyje  pagal ERASMUS+ programą.

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.