Taikomosios mokslinės veiklos centras

Taikomosios mokslinės veiklos centras

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

TMV centro veiklos tikslas – formuoti ir koordinuoti sistemingą taikomąją mokslinę veiklą Kolegijoje bei užtikrinti šios veiklos rezultatų sklaidą.

TMV centro funkcijos:

 • Formuluoti (koreguoti) prioritetines Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos kryptis.
 • Koordinuoti Kolegijos dėstytojų taikomosios mokslinės veiklos planavimą, įgyvendinimą.
 • Koordinuoti Kolegijos dėstytojų leidybinę veiklą.
 • Vertinti dėstytojų mokslinę produkciją.
 • Rengti Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos planus ir ataskaitas.
 • Nustatyti taikomosios mokslinės veiklos kokybės vertinimo kriterijus.
 • Vykdyti Kolegijos dėstytojų taikomosios mokslinės veiklos kokybės kontrolę.
 • Vykdyti Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos savianalizę.
 • Teikti siūlymus dėl dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo taikomosios mokslinės veiklos srityse.
 • Teikti siūlymus dėl dėstytojų skatinimo (nuobaudų) už taikomosios mokslinės veiklos rezultatus.
 • Koordinuoti Kolegijos dėstytojų ir studentų taikomųjų mokslinių renginių organizavimą.
 • Vykdyti Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos viešinimą.
 • Dalyvauti bendradarbiaujant su socialiniais partneriais taikomosios mokslinės veiklos srityje.
 • Dalyvauti užsakomųjų tyrimų, nacionalinių ir tarptautinių projektų paieškoje ir rengime.
 • Vykdyti kitus Kolegijos vadovybės nurodymus.

 Kontaktai

Partneriai
ir draugai

KONKURSAS EITI KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS Plačiau
Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.