Taikomosios mokslinės veiklos centras

Taikomosios mokslinės veiklos centras

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

TMV centro veiklos tikslas – formuoti ir koordinuoti sistemingą taikomąją mokslinę veiklą Kolegijoje bei užtikrinti šios veiklos rezultatų sklaidą.

TMV centro funkcijos:

 • Formuluoti (koreguoti) prioritetines Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos kryptis.
 • Koordinuoti Kolegijos dėstytojų taikomosios mokslinės veiklos planavimą, įgyvendinimą.
 • Koordinuoti Kolegijos dėstytojų leidybinę veiklą.
 • Vertinti dėstytojų mokslinę produkciją.
 • Rengti Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos planus ir ataskaitas.
 • Nustatyti taikomosios mokslinės veiklos kokybės vertinimo kriterijus.
 • Vykdyti Kolegijos dėstytojų taikomosios mokslinės veiklos kokybės kontrolę.
 • Vykdyti Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos savianalizę.
 • Teikti siūlymus dėl dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo taikomosios mokslinės veiklos srityse.
 • Teikti siūlymus dėl dėstytojų skatinimo (nuobaudų) už taikomosios mokslinės veiklos rezultatus.
 • Koordinuoti Kolegijos dėstytojų ir studentų taikomųjų mokslinių renginių organizavimą.
 • Vykdyti Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos viešinimą.
 • Dalyvauti bendradarbiaujant su socialiniais partneriais taikomosios mokslinės veiklos srityje.
 • Dalyvauti užsakomųjų tyrimų, nacionalinių ir tarptautinių projektų paieškoje ir rengime.
 • Vykdyti kitus Kolegijos vadovybės nurodymus.

 Kontaktai

Partneriai
ir draugai

Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.