Taikomosios mokslo veiklos koordinavimas

Taikomosios mokslo veiklos koordinavimas

Renginių kalendorius

16.00 Val.
10:00 - 15:00 Val.

Taikomosios mokslo veiklos centras – formuoja ir koordinuoja sistemingą taikomąją mokslinę veiklą Kolegijoje bei užtikrina šios veiklos rezultatų sklaidą.

Kontaktai:
Taikomosios mokslo veiklos centro vadovė Dr. Jurga Kučinskienė
j.kucinskiene@kvk.lt
+370 650 18 320

Taikomosios mokslo veiklos centro specialistė
Silva Blažulionienė
s.blazulioniene@kvk.lt
+370 655 38 766

KVK veikia Mokslo taryba. Mokslo taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti Taryba, kuri padeda Kolegijai užtikrinti taikomosios mokslinės veiklos kokybę ir vykdyti šios veiklos plėtrą.

Mokslo tarybos uždaviniai:

  • dalyvauti užtikrinant Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos kokybę;
  • spręsti taikomosios mokslinės veiklos klausimus, aktualius visai Kolegijai;
  • skatinti bendradarbiavimą tarp fakultetų, siekiant užtikrinti visų Kolegijos numatytų taikomosios mokslinės veiklos sričių vystymą.

Kontaktai:
Mokslo tarybos pirmininkė Doc. dr. Akvilė Virbalienė
a.virbaliene@kvk.lt
+370 610 05 625 

Partneriai
ir draugai

KONKURSAS EITI KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS Plačiau
Jūsų išsakyta nuomonė yra anoniminė. Jeigu pageidaujate gauti atsakymą asmeniškai, komentaro laukelyje nurodykite savo kontaktus.